Alta soci

Gèneres
En aquest enllaç les pots consultar.
Clàusula de consentiment d'alta de soci

PROTECCIÓ DE DADES – Responsable: ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA . Finalitat. Gestió i administració de l'alta a l'Associació d'escriptors en Llegua Catalana Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal. Drets. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-s'hi, o exercir el dret a la seva portabilitat. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui, dirigit a l'ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA amb domicili al Carrer de la Canuda, núm. 6, pis 5è - 08002 Barcelona mail : aelc@escriptors.cat responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.