Intel·ligència Artificial (IA)

Guia per a autors literaris

La ràpida evolució de l’anomenada Intel·ligència Artificial (IA) ja ha tingut un fort impacte en la indústria editorial internacional: en els últims anys s’han detectat casos de males pràctiques com la publicació de llibres falsos, suposadament signats per autors de renom; l’entrenament de programes d’IA a partir d’obres literàries sense el consentiment del seu autor; la traducció automàtica d’obres, que després s’encarrega a traductors que revisin com si fos una traducció feta per un ésser humà, amb la disminució de costos i de qualitat que això comporta; o bé la utilització de la IA generativa per a la creació de cobertes de llibres.

El mal ús de la Intel·ligència Artificial, doncs, és una amenaça tant per als escriptors com per als traductors, i també pot suposar un empitjorament de la qualitat final de les obres que arribin a mans dels lectors. Davant això, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha elaborat aquesta breu guia per a autors literaris per tal de protegir els drets d’escriptors i traductors davant l’avenç acrític i encara no regulat dels programaris d’IA en l’àmbit editorial.

Intel·ligència Artificial: què és?

L’anomenada Intel·ligència Artificial (IA) és una disciplina informàtica basada en el desenvolupament d’algorismes que permeten que un ordinador o un sistema informàtic prengui decisions intel·ligents o que mantinguin una aparença semblant a la intel·ligència humana. Segons la Comissió Mundial d’Ètica del Coneixement Científic i la Tecnologia (COMEST) de la UNESCO, la intel·ligència artificial permet a les màquines d’imitar determinades accions pròpies dels éssers humans, com ara aprendre, raonar, resoldre problemes o interactuar lingüísticament amb un interlocutor.

Tot i que la seva existència ens remet als anys seixanta del segle passat, l’eclosió recent de la IA, amb l’aparició d’eines com ChatGPT o diversos programes de generació d’imatges, fan necessària la creació d’un nou marc legal i ètic que protegeixi els drets dels autors literaris (tant escriptors com traductors) davant un possible mal ús de la seva propietat intel·lectual.

Pots trobar més informació i notícies d’actualitat sobre la IA en aquest lloc web de l’European Writers’ Council (EWC).

Quin és el context actual?

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) treballa activament per la construcció d’un marc legal estatal i internacional que garanteixi la protecció dels drets dels autors literaris davant un ús fraudulent de la Intel·ligència Artificial. En el pla de la divulgació i la conscienciació, el passat mes de maig va publicar un primer document informatiu en aquesta pàgina web, «Intel·ligència artificial i drets d’autor», i més recentment s'ha adherit al manifest «Against Writoids» [«Contra els escriptoides»], promogut per l’European Writers’ Council, entitat de la qual l’AELC és membre des de 1989.

Així mateix, l’Associació també ha dut a terme una tasca de pressió en diversos àmbits institucionals. En el pla internacional, ha participat a les jornades sobre IA convocades per l’EWC el passat mes de juny a Berlín i ha mantingut reunions amb representants del Parlament Europeu per tal de contribuir al primer informe sobre el món del llibre a l’Eurocambra. Així mateix, en l’àmbit estatal, l’AELC forma part de la Conferència d’Associacions d’Escriptors de l’Estat i també de la junta CEDRO, dues organitzacions que treballen per blindar els drets dels autors davant la IA en el marc de l’estat.

Amb tot, els processos legislatius avancen més lents que l’evolució i la implementació de la IA, i és per això que ara mateix la principal eina de protecció dels nostres drets és la conscienciació i l’acció, individual però coordinada, d’escriptors i traductors.

Com protegir-se d’un mal ús de la IA?

La protecció de la pròpia obra literària enfront d’un mal ús de la IA parteix de l’anomenat principi ART, acrònim de les paraules «Autorització», «Retribució» i «Transparència». Així doncs, és important que qualsevol ús que es faci de la propietat intel·lectual sigui autoritzat prèviament pel seu autor, que aquest ús sigui remunerat de manera proporcionada i adequada i que qualsevol ús o vinculació de la teva obra amb programaris d’Intel·ligència Artificial et sigui notificat amb total transparència.

Com a propietaris dels drets d’autor de la nostra obra, els autors literaris compten amb el dret irrenunciable a decidir de quina manera aquesta és explotada. Si no es vol que la pròpia creació s’utilitzi per «entrenar» o «alimentar» programaris d’Intel·ligència Artificial per generar nous textos sense que se’n reconegui l’autoria ni percebre’n una remuneració adequada i proporcional, és recomanable que es revisin les condicions dels contractes que ja s'han signat i els que se signaran d’ara endavant.

En aquest sentit, es pot optar per diverses mesures:

  • Fer constar al contracte, per tal d’evitar cap mena de dubte, que l’editorial no té dret a atorgar cap llicència a tercers perquè la teva obra serveixi per entrenar programaris d’IA sense que hi doneu consentiment previ i per escrit.

  • Fer constar al contracte que la teva obra no pot ser utilitzada per a l’anomenada mineria de text o de dades sense donar-hi consentiment previ i per escrit.

  • Fer constar al contracte que la teva editorial et demani un consentiment previ i per escrit abans de fer servir tecnologies d’IA per transformar la teva obra en audiollibres, traduir-la, il·lustrar-la, dissenyar-ne la coberta o editar-la més enllà dels correctors ortotipogràfics habituals.

  • Incloure una clàusula de reserva de drets al contracte, que deixi clar que si un dret no és cedit de manera clara i explícita a l’editorial aquest et pertany a tu. Cal recordar que no és possible comprometre el dret de transformació de formats «futuribles» (formats que encara no existeixen en el moment de signatura del contracte, o que no hi són recollits de manera clara i explícita) en un contracte editorial.

Com s'hi pot contribuir?: implicacions ètiques de la IA

Si decideixes fer ús de la IA a l’hora d’escriure o traduir, has de ser conscient de les implicacions ètiques que això suposa. Les eines d’IA generativa reposen sovint sobre l’apropiació no remunerada ni reconeguda d’obres d’altri sotmeses a propietat intel·lectual, i per tant es podria estar fent ús d’obres d’altres escriptors o traductors de manera il·legal o poc transparent. L’ús que es fa d’aquestes tecnologies, doncs, pot tenir efectes perjudicials per a un mateix i pel conjunt de la professió.

En qualsevol cas, si es deicideix fer ús de la IA en les creacions literàries o traduccions pròpies, és recomanable fer prevaldre el principi de transparència amb l’editorial i declarar els següents punts:

  • Quina proporció de l’obra s'ha escrit o traduït amb eines d’IA.
  • Explicitar si s'ha revisat, corregit i validat personalment cada paraula de la pròpia obra o traducció després de la intervenció amb IA.
  • Garantir, en el cas de les traduccions, que el text que s'ha introduït al programari no servirà per alimentar-lo o entrenar-lo per tal que imiti l’estil o el gènere d’un autor o d’una obra en particular.
  • Que es garanteixi el tractament ètic de la font textual de les eines d’IA que s'han fet servir. És a dir, si els textos amb què s’ha entrenat o dels quals parteix el programari que s'ha utilitzat s’ajusten al principi d’Autorització, Remuneració i Transparència (ART) vers totes les parts del procés de producció editorial, i especialment els seus autors.

Cal tenir present que aquest document és merament informatiu i divulgatiu, i que en cap cas té un caràcter legal vinculant. Si tens dubtes sobre l’ús de la teva obra en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, no dubtis a fer-nos-el arribar a aelc@escriptors.cat, des d’on se't facilitarà assessorament sobre drets d’autor i suport legal.