Organització

Funcionament de l'Associació

En aquesta secció pots accedir a la informació relacionada amb l'organització de l'AELC. D'una banda, es poden consultar els membres de la Junta Directiva actual i de l'equip de l'oficina, així com les juntes anteriors que ha tingut l'Associació i la comissió consultiva. També trobaràs en aquest apartat els estatuts i el programa d'activitats.

AELC