L'Associació

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) és l'entitat professional que aplega els escriptors i escriptores en llengua catalana. Fundada l'any 1977, la major part de la seva actuació es desplega en els distints territoris dels Països Catalans, fet fonamental que reflecteix la seva organització i la composició de la junta directiva.

L'AELC ha participat en l'elaboració de la Llei de Propietat Intel·lectual i en el conveni-marc amb els sectors editorials sobre els models de contracte d'edició –en paper i digitals–, ha gestionat la supressió de l'IVA per als escriptors i traductors i manté negociacions amb diversos organismes públics sobre temes fiscals, laborals i de previsió. Té representació permanent en diversos organismes i institucions nacionals, estatals i internacionals.


Els principals objectius de l'AELC

Defensar els interessos del col·lectiu en els diferents àmbits professionals així com davant els organismes culturals públics i altres institucions culturals.

Organitzar un ampli ventall d'activitats dedicades a l'estudi i la reflexió sobre l'ofici d'escriure (conferències, jornades, col·loquis, congressos…), així com a la promoció dels autors i autores. També col·labora amb entitats i organismes per realitzar-ne d'altres.

Representar els escriptors i les escriptores en llengua catalana davant les diverses institucions públiques nacionals i internacionals i els diferents sectors professionals vinculats a les Lletres.

Mantenir una presència constant en el món cultural, tant català com estranger. En aquest sentit la seva pàgina web ha esdevingut un referent cultural en contínua actualització.

Amb més de 1.600 associats, l'escriptora i traductora Bel Olid presideix la Junta Directiva des del 2015. Les anteriors Juntes han estat presidides per: Josep Maria Castellet, Josep M. Llompart, Joan Fuster, Avel·lí Artís-Gener "Tísner”, Jaume Fuster, Francesc Parcerisas, Antònia Vicens, Jaume Pérez Montaner i Guillem-Jordi Graells.