Presentació 'Balades no pagades' d'Alda Merini. Traducció de Nora Albert