Presentació de "Teatre vuitcentista d'autor terrassenc", a cura de Joan-Jordi Graells