Autors i Autores

Miquel Cabal

Articles i altres publicacions

  • "El rus com a lingua franca als estats postsoviètics", dins de Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 23 [en premsa].
  • Glaz: diccionari dibuixat català-rus. Barcelona: Prensa Universitaria, 2007.
  • "Me verás en la ventana. Jarms, Vvedenski y otros crápulas (del grupo OBERIU)". La Caballería Roja: creación y poder en la Rusia Soviética (1917-1945), catàleg de l'exposició. Madrid: La Casa Encendida, 2011, p. 298-309.
  • "La electricidad no tiene patria. la prosa porosa de Andréi Platónov". La Caballería Roja: creación y poder en la Rusia Soviética (1917-1945), catàleg de l'exposició. Madrid: La Casa Encendida, 2011, p. 466-475.
  • "Para saber más: literatura", Vanguardia Dossier. Rusia Cambia (Barcelona), núm. 45, octubre 2012, p. 100-101.