Autors i Autores

Martí Domínguez

Bestiari.

GUIA DE LECTURA

Edat de lectura

Potser l'edat de lectura del Bestiari de Martí Domínguez es podria situar una mica més amunt que la que hem recomanat per a la de Peiximinuti. Tot i que l'estructura i el contingut poden semblar similars a primera vista, aquest recull ens sembla més adequat per a nois i noies de 14 a 18 anys.

És recomanable per a l'alumnat dels diversos batxillerats perquè es tracta d'un llibre absolutament útil i amb una possibilitat infinita de treballs tant per a batxillerats de llengües com per als científics o per als artístics, a més, lògicament, de poder ser utilitzat en crèdits interdisciplinaris.

Estructura

Bestiari és un recull de 140 articles, publicats quasi tots al setmanari El Temps al llarg d'uns quants anys. Per definir-ne l'estructura, potser la paraula o expressió apropiada seria dir que es tracta d'un gran llibre de capçalera. Els articles són molt curts –dues o tres pàgines com a màxim–, són independents els uns dels altres i cadascun ens suggereix un món molt diferent. És per això que pensem que es tracta més d'un llibre per anar llegint a poc a poc, assaborint-ne el bon gust a cada glop, és a dir, a cada article.

Al final del llibre hi ha quatre índexs molt complets: un índex de topònims, un d'antropònims (en què s'inclouen personatges bíblics, mitològics i literaris), un d'animals i un de plantes. Només fent un cop d'ull a aquestes pàgines ens podem fer una idea de l'abast de l'obra de Martí Domínguez.

Tema

Quan en el primer apartat insinuàvem que aquest llibre és recomanable per a diferents batxillerats, ens referíem precisament a la gran quantitat de temes que s'hi tracten. De tota manera, ens agradaria fer atenció a la coberta de Bestiari, que és, sense cap dubte, el resum dels articles de Martí Domínguez: es tracta de la reproducció del quadre "El paradís terrenal" de Jan Bruegel el Vell (Galeria Doria Pamphili, Roma).

Un dels grans temes que apareix en molts escrits d'aquest llibre és la pintura: a partir d'uns quadres determinats, l'autor ens fa reflexions sobre tota mena de qüestions (des de les propietats químiques de la pintura utilitzada fins al simbolisme del quadre o la història de l'artista).

Però, a més, "El paradís terrenal" ens situa en el context d'Adam i Eva, envoltats de vegetació i animals de tot tipus; i a l'esquerra del quadre, ocells. I això és el que fa precisament Martí Domínguez: volar per sobre de tots aquests aspectes i explicar-nos tot allò que li suggereix la Natura. La cultura religiosa hi és força present, sempre lligada a pintures on apareix alguna planta o algun animal dignes de ser comentats, tant des del punt de vista d'un biòleg com des del punt de vista de la cultura, les tradicions i les llegendes. Un quadre és art, com també ho és la literatura. L'autor no en té prou de lligar pintura, naturalesa, tradicions…, sinó que les referències a grans escriptors, tant de la literatura catalana com de la universal, són incomptables. I encara que ell diu que no està fet per escriure poesia, aquesta hi apareix molt sovint.
Finalment, la pintura de Bruegel el Vell també ens serveix per fer l'últim apunt temàtic del llibre. Encara que l'autor "vola" per tot allò que es troba davant seu, les constants referències a la ciència i a científics ens fan veure que, tot i volar, toca molt de peus a terra.

Si ens fixem, doncs, en tots els aspectes que apareixen al quadre "El paradís terrenal" (homes, animals, vegetació, cel, colors, llum, llegenda, història, pintura, literatura, tradició...) i en fem una barreja, amanida amb una llengua absolutament planera però d'una gran riquesa lèxica, el resultat és aquest magnífic Bestiari.

Personatges

Martí Domínguez no està d'acord que els individus s'especialitzin en un sol aspecte del coneixement. Creu que la cultura, la vida, és un tot i que qui només en mira un aspecte perd part de l'objectivitat. I així ho demostra a Bestiari, perquè els personatges són aquest tot: la vida. Tant podem considerar com a tals els pobles que hi surten com els homes, les plantes o els animals.
Un repàs als quatre índexs del llibre ens pot donar una idea de la seva varietat. Pel que fa als topònims, tot i que Martí Domínguez ha voltat molt per aquests mons de Déu i que –com veiem en aquest índex– és capaç de parlar-nos de llocs impensables, quan se situa en qualsevol racó del País Valencià, la seva terra, ho fa amb una estimació tan especial que provoca en el lector un sentiment diferent.

Si ens aturem a repassar l'índex d'antropònims, observem que hi ha tot tipus de personatges reals i no reals (bíblics, mitològics, literaris), cadascun dels quals juga un paper important en l'article corresponent. El que potser sí que es pot dir és que el naturalista Carl Linné, d'una banda, i Antoni M. Alcover, Joan Coromines, Josep Pla i Joan Fuster, de l'altra, són referències presents al llarg de tot el llibre.

Quant als animals, val la pena comentar la presència important dels ocells en gran part dels articles, sigui per comentar un quadre on apareixen, sigui per parlar del seu cant o del color de les seves plomes. És per aquest motiu que a l'apartat dels temes dèiem que Martí Domínguez "vola" per la vida i va espigolant de tot arreu.

Finalment, l'autor és capaç de fer una descripció tan acurada de les plantes que apareixen a Bestiari que es podrien dibuixar seguint les seves indicacions. D'altra banda, mitjançant les històries i llegendes, les utilitats i les supersticions que ens explica d'elles, no fa res més que fer-nos entrar i comprendre la nostra pròpia història.

Suggeriments didàctics

  • La primera proposta didàctica és inevitable. Val la pena triar els articles en què Martí Domínguez comenta una pintura. Quan s'hagin escollit, es buscaran les reproduccions d'aquestes obres i es farà una observació detallada d'aquells aspectes que proposa l'autor i d'altres que pot suggerir el professorat d'història de l'art.

  • En cas que sigui possible, proposem fer una visita "preparada" a un museu de pintura, on l'alumnat pugui, a partir d'unes explicacions i d'un treball previ a l'aula, fer com l'autor del recull: ser capaç d'adonar-se de si tot el que trobem en un quadre té raó de ser-hi o si potser hi ha algun detall que hi desentona. Lògicament, per portar a terme aquesta activitat, també valdria la pena comptar amb la col.laboració del professorat d'història de l'art.

  • A partir d'una explicació (descripció, llegenda...) de Martí Domínguez sobre una planta, flor, arbust... cal fer un quadre actual: hi apareixerà el dibuix de l'element escollit, però en una situació d'ara. Per això, es pot partir d'alguna notícia del diari i es pot recórrer a l'ajut de l'ordinador.

    Caldrà, però, ser científics i tenir en compte la naturalesa de tots els elements que hi surtin. I, lògicament, també caldrà fer poesia i donar un valor especial a la planta o flor en qüestió. Aquesta també pot ser una activitat interdisciplinària (llengua i literatura, història, ciències i informàtica).

  • Tot i que cadascun dels articles de Bestiari és independent, després de la lectura sencera del llibre hom s'adona que hi ha temes o "personatges" que apareixen en més d'un article i vistos des de punts de vista diferents. Proposem a l'alumnat la creació de l'article número 141 (que no existeix) a partir d'encadenar uns quants articles que parlin d'un mateix tema o d'un mateix "personatge". Caldrà canviar, suprimir i afegir paraules a fi que el text resultant quedi absolutament lligat. Un cop acabat, l'article ha de tenir les mateixes característiques que els de l'autor.

  • La curiositat de Martí Domínguez és una de les claus dels seus escrits. Necessita saber el "perquè" de tot allò que l'envolta, que llegeix... Suggerim un treball d'investigació lingüística. El professorat de llengua proposarà a l'alumnat noms de carrers o places, noms o cognoms de persones, frases fetes i dites populars propis de la localitat on es troba el centre educatiu. A partir d'aquí, l'alumnat haurà de fer un treball explicant d'on vénen aquests noms, amb l'ajut de llibres antics de la biblioteca de la localitat, de les explicacions que puguin recollir de la gent gran, d'internet... Finalment, es pot editar un diari o una revista amb tota la informació trobada.

  • Imaginem que retrocedim uns quants anys, quan no hi havia els mitjans de comunicació ni les tecnologies d'avui. L'alumnat es posarà a la pell d'un home o una dona del temps i haurà de ser capaç d'explicar els indicis que permeten establir l'arribada de la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern a la seva localitat. Per fer-ho, li caldrà l'ajut del professorat de ciències naturals i l'observació de les plantes i animals més propers. El recull de Martí Domínguez pot servir d'ajuda.

  • Després de llegir el Bestiari i a partir de les dades proporcionades per l'autor, proposem fer un inventari de plantes remeieres i de verinoses per als éssers humans, amb les explicacions corresponents. Així mateix, es pot fer un inventari dels animals (sobretot els ocells) que denoten alguna simbologia per a l'home.

  • La major habilitat que demostra Martí Domínguez en els seus articles és que al llarg d'ells parla de tot. A partir d'un títol o una frase que proposarà el professorat, els alumnes poden imitar un article d'aquest autor: es tracta de saber enganxar de tot en poc espai o espigolar ara d'aquí, ara d'allà, i fer que l'escrit resultant sigui coherent, que hi hagi elements imprescindibles com la natura, la història, la cultura i que s'endevini l'opinió de qui l'escriu.