Autors i Autores

Carme Montoriol
1893-1966

Articles (Selecció)

 • AIXALÀ, Josep: "Divagaciones de un español: Teresa o la vida amorosa de una mujer", La Mañana (La Habana, Cuba), 30 de maig del 1932.
 • ANGLADA, Maria Àngels: "Pòrtic" a Els sonets de Shakespeare. Figueres: Banc Industrial dels Pirineus, 1980, p. 5-8.
 • BERTRANA, Aurora: "Carme Montoriol", El Punt. Presència (Girona), núm. 188, 8 de febrer del 1969, p. 15.
 • CASTELLANOS, Jordi: "El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta", Els Marges (Barcelona), núm. 26, setembre del 1982, p. 115-119.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Narrativa catalana i erotisme, 1862,1936", L'Avenç (Barcelona), núm. 123, febrer del 1989, p. 28-34.
 • DD. AA.: "Carme Montoriol", Literatura de dones: una visió del món. Barcelona: La Sal, 1988.
 • DITO, Pau: "Edició bilingüe dels sonets de Shakespeare. Ariel i els peixos", Avui (Barcelona), 23 d'abril del 2003, p. 38.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Carme Montoriol", Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978.
 • FOGUET, Francesc: "Lyceum Club de Barcelona, una aposta per a un teatre intel·ligent (1934-1937)", Serra d'Or (Barcelona), núm. 465, setembre del 1998, p. 62-65.
 • FRANSITORRA, Albina: "Introducció" a L'abisme. L'huracà. Barcelona: La Sal, 1983, p. 11-25.
 • FRANSITORRA, Albina: "El teatre de Carme Montoriol i Puig", Estudis Escènics (Barcelona), núm. 25, juny del 1984, p. 95-123.
 • GALLÉN, Enric: "El teatre: els intents de creació d'un teatre modern", Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 9, 1987, p. 442-462.
 • GARCÉS, Tomàs: "Els sonets de Shakespeare en català", La Publicitat (Barcelona), 11 d'abril del 1928.
 • GUANSÉ, Domènec: "Carme Monturiol", La Rambla (Barcelona), 23 de maig del 1932.
 • GUANSÉ. Domènec: "Teresa o la vida amorosa d'una dona, de Carme Montoriol", La Publicitat (Barcelona), 14 de maig del 1932.
 • GUANSÉ, Domènec: "L'huracà, drama en tres actes de Carme Montoriol", La Publicitat (Barcelona), 27 de gener de 1935.
 • HERNÁNDEZ, Lluïsa: "Teatre de dones (1930-1939)", Dona i teatre: ara i aquí. Barcelona: Institut de la dona, 1994.
 • JORDANA, C. A.: "Tres novel·les", L'opiniò (Barcelona), 13 d'octubre del 1932.
 • MATEU, Melcion: "Edició bilingüe dels sonets de Shakespeare. Shakespeare, l'intraduïble", Avui (Barcelona), 23 d'abril del 2003, p. 38.
 • MONTOLIU, Manuel de: "C. Montoriol, Teresa o la vida amorosa d'una dona", La Veu de Catalunya (Barcelona), 28 de juny del 1932.
 • MONTORIOL, Carme: "Breus notes d'introducció a la traducció completa dels sonets de Shakespeare", Els sonets de Shakespeare. Barcelona: Llibr. Verdaguer, 1928. / Figueres: Banc Industrial dels Pirineus, 1980.
 • MONTORIOL, Carme: "El fet de la setmana. Una anècdota", La Rambla (Barcelona), 26 de febrer del 1936.
 • PLANA, Alexandre: "Pròleg" a Els sonets de Shakespeare. Barcelona: Llibr. Verdaguer, 1928.
 • PUJOL, Dídac: "Carme Montoriol, traductora dels sonets de Shakespeare", Gèneres i formes en la literatura catalana d'entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum, 2005, p. 26-40.
 • RUBIO, Jesús: "Introducción" a Avaricia. Madrid: Publ, de la Asoc. de Directores de Escena de España, 2005.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Teresa o la vida amorosa d'una dona, per Carme Monturiol", El Matí (Barcelona), 22 de juny del 1932.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Una novel·la de Baring", El Matí (Barcelona), 1 de maig del 1936.
 • TASIS, Rafael: "Carme Montoriol, Teresa o la vida amorosa d'una dona", Mirador (Barcelona), 9 de febrer del 1933.
 • VELAZ, Anna M.: "Aurora Bertrana i Carme Montoriol: dues escriptores, dos feminismes?", Revista de Girona (Girona), núm. 193, març-abril del 1999, p. 74-77.
 • VELAZ, Anna M.: "Aproximació biobibliogràfica i aspectes de la narrativa de Carme Montoriol: dos contes inèdits", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres), núm. 33, 2000, p. 251-271.
 • VELAZ, Anna M.: "Carme Montoriol, música i poesia", Revista de Girona, núm. 223, març-abril del 2004, p. 54-59.
 • VERDAGUER, Màrius: "los sonetos de Shakespeare en catalán", La Vanguardia (BARCELONA), 1928.
 • VERDAGUER, Màrius: "Los libros: Teresa o la vida amorosa d'una dona", La Vanguardia (Barcelona), 23 de juliol del 1932.