Autors i Autores

Maria-Mercè Marçal
1952-1998

Coberta del llibre Contraclaror.
Coberta de Memòria de l'aigua.

Introduccions i pròlegs

  • Pròleg d'Ales intactes, de Josefa Contijoch. Barcelona: Columna, 1996.
  • Pròleg de Foc a les mans, de Montserrat Abelló. Barcelona: Columna, 1990.
  • Pròleg d'Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils, de Felícia Fuster. Barcelona: Proa, 1984.
  • Introducció, estudi i selecció de Contraclaror: antologia poètica, de Clementina Arderiu. Barcelona: La Sal, edicions de les dones, 1985.
  • Introducció de D'esquena al mar, d'Helena Valentí. Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1991.
  • Pròleg de Invisibles, d'Amadeu Vidal. Barcelona: Edicions 62, 1996.
  • Pròleg de Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món. Barcelona: Proa, 1998.
  • Introducció de Versions d'Akhmàtova i Tsvetàieva. Com en la nit les flames. Barcelona: Proa, 2004. [Vegeu un fragment de la introducció, després d'alguns poemes.]
  • Introducció de Memòria de l'aigua. Onze escriptores i el seu món / Deu compositores i el seu món [ed. Lluïsa Julià]. Barcelona: Proa, 1999.