Autors i Autores

Maria-Mercè Marçal
1952-1998

A l'italià

  • Disgelo [Desglaç]. Ferrara: Luciana Tufani Editrice, 2007. (Trad. Maria Pertile)
  • La passione secondo Renée Vivien [La passió segons Renée Vivien]. Ferrara: Luciana Tufano Editrice, 2007. (Trad. Brunella Servidei)