Autors i Autores

Manuel Milà i Fontanals
1818-1884

Articles (Selecció)

 • ABADAL, Ramon d': "Presentació", dins M. M. F.: La Cançó del Pros Bernart. Vic: Anglada, 1947.
 • ALCOVER, Antoni M.: "El Dr. Milà i Fontanals i la filologia catalana", Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana (Barcelona), vol. 4, 1908-1909, p. 75-79.
 • ALÒS, Ramon d': "EN Milà i Fontanals, historiador", La Revista (Barcelona), núm. 4, 1918, p. 218-219.
 • BENACH, M.: "El día 16 de julio de 1884 murió en Vilafranca Manuel Milá y Fontanals. Cartas inéditas donde se describe el proceso de la enfermedad hasta llegar a su muerte", Panadés. Verde y Azul (Vilafranca del Penedès), núm. 1, 1944, p. 7.
 • BERNAT, Francesc: "Els orígens de la classificació ternària dels dialectes catalans de Manuel Milà i Fontanals", Anuari de Filologia. Barcelona: Universitat de Barcelona, Secció C, núm. 9, 1998-1999, p. 9-28
 • BERNAT, Francesc: "Una versió dialectal inèdita de Milà i Fontanals sobre un dels contes del Decameró", Profesor Basilio Losada: ensinar a pensar con liberdade e risco. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2000, p. 171-177.
 • BERNAT, Francesc: "El establecimiento de los límites lingüísticos y dialectales del catalán en la obra de Manuel Milà i Fontanals", Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2003, p. 105-118.
 • BERNAT, Francesc: "La fixació dels límits lingüístics i dialectals del català en l'obra de Manuel Milà i Fontanals", Revista d'etnologia de Catalunya (Barcelona), núm. 24, 2004, p. 88-99.
 • BERNAT, Francesc: "La relación entre el catalán y el occitano en la obra de Manuel Milà i Fontanals", Actas del VI Congreso de Lingüística General. Madrid: Arco Libros, vol. 3, 2007, p. 2807-2828.
 • BERNAT, Francesc: "La morfologia del menorquí de Maó segons una descripció desconeguda de Manuel Milà i Fontanals", Randa (Barcelona) núm. 58, 2007, p. 99-124.
 • CARNER, Josep: "Milà catalanista", Cataluña (Barcelona), núm. 6, 1912, p. 554.
 • CERDÀ, Jordi: "La Provençalística a Catalunya: de Bastero a Milà", Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval: (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, vol. 2, 1999, p. 55-66.
 • CRIVILLÉ, Josep: "Manuel Milà Fontanals ( 1818-1884): En els 125 anys de la seva mort", Catalunya música: Revista musical catalana (Barcelona), núm. 302, 2009, p. 10-11.
 • DD. AA.: "Velada literaria celebrada el día 1º de junio de 1885 para honrar la memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Milá y Fontanals, socio de este Ateneo", Acta de la sesión pública celebrada en el Ateneo Barcelonés el día 29 de noviembre de 1884. Barcelona: Ateneu Barcelonès, 1888, p. 51-77.
 • DD. AA.: "Monogràfic Milà i Fontanals" Olerdulae (Vilafranca del Penedès), núm. 25-26, juliol-desembre de 1984.
 • DD. AA.: "Homenatge a D. Manuel Milà i Fontanals", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), vol. 2, 1908, p. 614-616.
 • DD. AA.: "Homenaje al Excmo. Señor Doctor D. Manuel Milá y Fontanals", Universidad de Barcelona. Anuario. Barcelona: Tip. La Academia de Serra Hnos. y Russell, 1908, p. 189-305.
 • DD. AA.: "A la memòria d'en Milà i Fontanals", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), vol. 4, 1911-1912, p. 714.
 • DD. AA.: "Monogràfic en homenatge a Manuel Milà i Fontanals", Acció (Vilafranca del Penedès), 30 d'agost de 1912.
 • DD. AA.: "El Centenario de Milá y Fontanals", Universidad (Barcelona), núm. 2-3, 1918, p. 28-29.
 • DD. AA.: "Centenari Milà i Fontanals", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), vol. 6, 1915-1920, p. 882.
 • DD. AA.: "Homenaje a Milá y Fontanals, Maragall y Peris Mencheta", Anuario de la Asoc. de la Prensa Diaria de Barcelona (Barcelona), vol. 2, 1924, p. 163-165.
 • FARINELLI, Arturo: "Milá y Fontanals", Poesía del Montserrat y otros ensayos. Barcelona: Bosch, 1940, p. 9-57.
 • GARRIGA, Carles: "Milà i Fontanals, entre l'èpica i l'estètica", dins DD. AA.: Del romanticisme al noucentisme: els grans mestres de la filologia catalana i la filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004, p. 27-40.
 • GRASES, Pedro: "Milà i Fontanals i els camps de Dela", Miscel·lània Penedesenca (Vilafranca del Penedès), 1985, p. 106-130.
 • JORBA, Manuel: "Pròleg" a M. M. F.: Teoria romàntica. Barcelona: Edicions 62, 1977, p. 5-16.
 • JORBA, Manuel: "Les idees de Manuel Milà i Fontanals sobre teatre", Marges (Barcelona), núm. 25, 1982, p. 23-43.
 • JORBA, Manuel: "Crítica i erudició: Milà i la seva escola", DD. AA.: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 437-457.
 • JURETSCHKE, Hans: "Alemania en la obra de Milá y Fontanals", Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona), núm. 35, 1974, p. 5-67.
 • JURETSCHKE, Hans: "El problema de los orígenes del romanticismo español", DD. AA.: Historia de España Méndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, vol. XXXV-I, 1989.
 • MOLAS, Joaquim: "Els estudis de literatura: l'escola històrica", dins BADIA i MARGARIT, A. (et al.): L'aportació de la universitat catalana a la ciència i la cultura. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1981, p. 155-159.
 • MONTOLIU, Manuel de: "Milà i Fontanals", Estudis de literatura catalana. Barcelona: Soc. Catalana d'Edicions, 1912, p. 145-156.
 • MONTOLIU, Manuel de: "Manuel Milà i Fontanals", La Renaixença i els Jocs Florals: Verdaguer. Barcelona: Alpha, 1962, p. 113-144.
 • MOURELLE-LEMA, Manuel: "Actualidad de un occitanista español del siglo XIX: Milá y Fontanals", Cahiers Ferdinand de Saussure (París), núm. XXIII, 1966, p. 97-111.
 • MOURELLE-LEMA, Manuel: "Menéndez Pidal y Milá y Fontanals", Atlántida (Madrid), núm. 8, 1970, p. 101-104.
 • MUÑIZ, Maria N.: "Manuel Milà i Fontanals, traductor clandestí de Giambattista Casti", Els Marges (Barcelona), núm. 76, 2005, p. 69-78.
 • OLGUÍN, Manuel: "The Theory of Spanish Realism in Milá and Revilla", Modern Language Quarterly (Washington), XIV, 1953, p. 575-612.
 • OLWER, Nicolau d': "A l'entorn del centenari de Milà", La Revista (Barcelona), núm. 4, 1918, p. 217-219.
 • OLWER, Nicolau d': "La lliçó d'En Milà i Fontanals", Almanac de La Revista. Barcelona: Imp. Henrich y Cia., 1919, p. 63-68.
 • ORS, Eugeni d': "Manuel Milà i Fontanals", Obra catalana completa. Barcelona: Selecta, vol. 1, 1950, p. 743-744.
 • PALOMEQUE, Antonio: "Contribución al currículum universitario de Milá y Fontanals", Anuario de Filología. Barcelona: Universitat de Barcelona, vol. 4, 1978, p. 335-390.
 • PALOMEQUE, Antonio: "Actos y homenajes a la memoria de Don Manuel Milá y Fontanals después de su muerte (1884-1912)", Anuario de Filología. Barcelona: Universitat de Barcelona, vol. 5, 1979, p. 489-537.
 • PARPAL, Cosme: "Milá y Fontanals y Llorens y Barba", Universidad (Barcelona), núm. 2-3, 1918, p. 15.
 • PUJOL, Francesc i PUNTÍ, Joan: "Observacions, apèndix i notes al Romancillero catalán de Manuel Milà i Fontanals. Estudi d'un exemplar amb notes inèdites del mateix autor", Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials. Barcelona: Cançoner Popular de Catalunya, vol. 1, fasc. 1, 1926.
 • PUJOL, Josep M.: "Un episodi preliminar de la rondallística catalana: Manuel Milà i Fontanals", dins DD. AA.: Literatura i identitats. Valls: Cossetània, 2004, p. 59-80.
 • RICO, Albert i SOLÀ, Joan: "Manuel Milà i Fontanals", Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica. València: Universitat de València, 1995, p. 35-36.
 • RIQUER, Martí de: "Manuel Milà i Fontanals", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 14, 1934, p. 375-376.
 • RIQUER, Martí de i MOLAS, Joaquim: "Nota preliminar", dins M. M. F.: De la poesía Heroico-popular castellana. Barcelona: Graphic Andros, 1959.
 • RIQUER, Martí de: "Menéndez Pidal, de Milá y Fontanals a la Chanson de Roland", Destino (Barcelona), 23 de novembre de 1968, p. 8-9.
 • ROIG, Josep: "Inventari bibliogràfic de les obres i escrits d'En Manuel Milà i Fontanals. Ordenat segons l'ordre cronològic en què foren escrits o publicats", dins M. M. F.: Obres catalanes. Barcelona: Gustau Gili, 1908, p. 325-376.
 • ROIG, Josep: "Els manuscrits d'En Milà", dins M. M. F.: Projecte d'ortografia catalana. Barcelona: Llibr. Religiosa, 1915, p. 55-59.
 • ROVIRA i VIRGILI, Antoni: "Milà i Fontanals i Valera", Germanor (Santiago de Xile), núm. 528, juny de 1948, p. 8-12.
 • RUBIÓ i BALAGUER, Jordi: "Contribució als escrits de Manuel Milà i Fontanals anteriors al 1844", Homenaje a Jaime Vicens Vives. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. 2, 1967, p. 575-612.
 • RUBIÓ i BORRÁS, Manuel: "La patria y el sabio", Universidad (Barcelona), núm. 2-3, p. 17-22.
 • RUBIÓ i LLUCH, Antoni: "Davant la tomba del mestre", Universidad (Barcelona), núm. 2-3, 1918, p. 14.
 • TORRAS i BAGES, Josep: "D. Manuel Milà i Fontanals", Obres Completes. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 3, 1987, p. 627-636.
 • VALERA, Juan: "La poesía popular de Manuel Milá y Fontanals"; "Manuel Milá y Fontanals", Obras completas. Madrid: Aguilar, vol. 3, 1961, p. 199-207; 1292-1295.
 • VIDAL de VALENCIANO, Cayetano: "El Dr. D. Manuel Milà i Fontanals", La Ilustració Catalana (Barcelona), núm. 3, 1882, p- 275-294.
 • YXART, Josep: "Milá y Fontanals", La Vanguardia (Barcelona), 9 d'abril de 1891, p. 4.