Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Llibres d'estil

  • Llibre d'estil de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona [Joan Solà (dir.); Jaume Gibert i Sunyer (coord.); Daniel Cassany Comas (red.); Rosa Colomer Artigas (lèxic i terminologia)]. Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 1991 (2ª ed., 1993).
  • Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona [Joan Solà (dir.), amb la col·laboració de Xavier Fargas, Anna Gudiol i Alba Freser]. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1995 (Reimpressió, 2000).