Presentació de la candidatura d'autors de CEDRO

Aquest any se celebren eleccions a la Junta Directiva de CEDRO i, com sempre, l'AELC s'hi presenta dins la candidatura d'autors encapçalada per Carme Riera. El membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana titular de la candidatura és Carles Cortés, vocal pel País Valencià de l'Associació. També s'hi presenta, com a suplent, Ricard Ruiz Garzón, vocal pel Principat de l'Associació. Es tracta d'una candidatura que vol aprofundir en els avenços produïts durant els darrers quatre anys i en defensa dels drets dels autors.

La composició de la candidatura
Juntament amb Carme Riera, acadèmica de la RAE, professora universitària i escriptora, en formen part els següents escriptors:

  • Titulars: Manuel Rico, poeta, narrador i crític literari; David Castillo, escriptor i crític literari; Isabel García Adánez, traductora i professora de la Universidad Complutense; Carles Cortés Orts, escriptor, traductor, professor de la Universitat d'Alacant i membre de la Junta Directiva de l'AELC; María Teresa Gómez-Mascaraque, escriptora.
  • Suplents: Lorenzo Silva, narrador, assagista i advocat; Margarita Iriarte Cela, escriptora; David Zurdo, escriptor i guionista; María Helena Águila Ruzola, traductora; Amelia Pérez de Villar, escriptora i traductora; Ricard Ruiz Garzón, escriptor, professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i membre de la Junta Directiva de l'AELC.

La majoria dels autors que formen part d'aquesta candidatura tenen una contrastada experiència en la tasca associativa de la defensa de la professió.

Les iniciatives
Els propers quatre anys seran clau per al desenvolupament de les iniciatives que s'han posat en marxa i per a les noves. Els portaveus de la candidatura presentaran un catàleg de mesures i actuacions amb objectius com desenvolupar la participació dels socis i les entitats col·laboradores en la gestió de CEDRO; potenciar els nivells de transparència de les estructures; lluitar contra la pirateria i altres pràctiques similars en matèria de propietat intel·lectual; ampliar els recursos procedents del préstec públic bibliotecari; més avantatges i més prestacions per als socis; desenvolupar vies de col·laboració amb les entitats associatives d'àmbit regional o local per incorporar-les a projectes associatius d'àmbit estatal i avançar en mesures que ajudin al coneixement per part dels autors en vendes, devolucions i dipòsit dels seus llibres.

Les associacions d'escriptors, una peça clau del teixit cultural
El moviment associatiu d'autors ha tingut un paper insustituïble pel que fa a les millores i èxits assolits en els darrers anys. Només es pot avançar en la professió de l'escriptor si els autors mateixos s'organitzen a través de les seves entitats professionals. Es tracta d'una tasca que desenvolupen ACE, ACEC, ACETT, ACTA i AELC, les associacions que formen part de la candidatura, juntament amb la resta d'associacions d'autors que formen part de diverses comissions de treball, com AELG i EIE.

L'assemblea general ordinària de socis de CEDRO s'ha convocat el dia 20 de juny a les 11h a Madrid. Es recorda als socis de ple dret* CEDRO que no hi puguin assistir que és important delegar el vot a la presidenta de l’AELC —Isabel Olid Báez— o al tresorer de l'AELC —Carles Cortés Orts per tal d'assegurar la representació i veu dels autors a la Junta Directiva de CEDRO.

*Per ser soci de CEDRO s'ha de tenir un mínim de 5 llibres publicats. En cas contrari, són socis adherits, sense dret a vot.

Fotografia: © Isla Gráfica.