Actualitat professional
Més continguts

L'Estat espanyol continua negligint la normativa internacional sobre remuneració per préstec públic

5 de desembre de 2012

En vista dels prolongats incompliments del Govern espanyol pel que fa a la remuneració als autors pel préstec públic de les seves obres, el passat juliol CEDRO va presentar una denúncia al Comissari de la Unió Europea responsable del mercat interior i serveis, Michel Barnier. Posteriorment, com a mesura suplementària de suport a la denúncia, les associacions autorals implicades amb CEDRO –de la Junta directiva de la qual formen part Guillem-Jordi Graells i Maria Mercè Roca, president i vicepresidenta al Principat de l'AELC–, van enviar, a mitjan novembre, una carta de denúncia dirigida al mateix Michel Barnier, amb còpia a María Martín-Prat, responsable de la unitat de copyright de la Comissió Europea.

La carta enviada per l’AELC, signada pel seu president, Guillem-Jordi Graells amb data del 13 de novembre, informava el comissari Barnier del “sistemàtic i massiu incompliment per part de l'Estat espanyol de les directives 1992/100/CE i 2006/115/CE sobre drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual”; i denunciava la nul·la eficàcia de la Llei 10/2007 de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques, deficitària i ineficient. El president de l'AELC continuava dient “els escriptors i traductors no estem essent remunerats pel préstec públic de les nostres obres a les biblioteques del país, com tampoc estan rebent els nostres col·legues de la resta de la Unió Europea els drets que els corresponen pel préstec dels seus llibres a les biblioteques espanyoles”. Per aquest motiu la carta instava el comissari Barnier a pressionar el Govern espanyol a modificar aquesta llei, i proposava: “una tarifa justa, en funció dels préstecs de l'obra, i no per adquisició d'una obra destinada al préstec, tal i com està establerta en aquests moments”; i “una fórmula de pagament assumida per l'administració pública”.

El dia 30 de novembre l'AELC va rebre una resposta de María Martín-Prat, explicant que la Comissió s’havia posat en contacte amb les autoritats espanyoles “per tal de confirmar tots els aspectes fàctics i jurídics de la situació denunciada”, i que actualment està estudiant les respostes de les autoritats per a prendre una decisió properament.

La remuneració als autors pel préstec públic està consagrada en la doctrina internacional sobre Drets d'Autor. A nivell europeu, des de l'any 1992 existeix una normativa que obliga els països membres de la Unió a regular aquest dret. En cap cas on existeix una regulació d'aquest tipus és l'usuari de les biblioteques el que ha de pagar per les obres en préstec, sinó que és l'Administració Pública la que es fa càrrec de la deguda compensació als autors.

L'any 2006 el Tribunal de Justícia europeu va condemnar l'Estat espanyol –a més de Bèlgica, Itàlia, Portugal, Luxemburg i Irlanda– per no disposar d'aquesta regulació, fet que va motivar un encès debat públic (El País, 18/03/2007) sobre la qüestió de qui havia de pagar la remuneració i qui l'havia de repartir. Arran d’aquesta condemna, el juny de 2007 es va aprovar la “LEY 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas”, però amb uns criteris i mecanismes que han resultat absolutament inútils a efectes pràctics. CEDRO ja en denunciava les dificultats a inicis de l’any anterior: “El total distribuït [el gener de 2011] suposa un 63% menys del que es va liquidar en el primer repartiment. La causa d’aquesta disminució és fonamentalment que la recaptació ha baixat espectacularment, tenint en compte que la previsió inicial ja era la més baixa d’Europa. En aquests moments és pràcticament impossible recaptar pacíficament aquest dret” (CEDRO Informa, núm. 78).

Sense una regulació adequada de la remuneració per préstec públic, el Govern espanyol està infringint la normativa comunitària i internacional que protegeix la propietat intel·lectual. Urgeix, com des de fa temps reclamen les associacions autorals, una solució que protegeixi els drets morals i professionals dels titulars de drets dels escriptors, traductors, periodistes i editors.

Comentaris

Envia un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
Aquesta pregunta permet comprovar que el contingut ha estat introduit per una persona i no pas per un programa de spam. Si et registres com usuari evitaràs aquesta comprovació .
Image CAPTCHA
Escriu els caràcters de la imatge sense espais.