CEDRO sol·licita una regularització urgent de la IA

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) va publicar fa uns dies un manifest per alertar dels efectes nocius que pot tenir la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG) en el món de les publicacions tenint en compte la manca de regularització i l'ús inadequat que se'n pot derivar.

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que treballa per la construcció d’un marc legal estatal i internacional que garanteixi la protecció dels drets dels autors literaris davant un ús fraudulent de la Intel·ligència Artificial, se suma al comunicat de CEDRO.  L'AELC també ha elaborat una guia per a autors literaris sobre Intel·ligència Artificial que es pot consultar en aquesta pàgina

Manifest de CEDRO sobre la Intel·ligència Artificial
La intel·ligència artificial generativa (IAG) és una tecnologia capaç de produir textos, imatges, continguts sonors i audiovisuals segons la demanda de l'usuari, a partir del processament de fonts múltiples. Aquest sistema de computació està en desenvolupament constant, tant en la seva capacitat de tractament de la informació com d'optimització dels algoritmes en què s'assenta el seu funcionament.

Un ús adequat d'aquesta tecnologia ofereix grans avantatges. Tanmateix, la inexistència d'una regulació i una aplicació inadequades de la IAG pot generar efectes nocius a la nostra societat en matèria de salut democràtica, pensament crític, informació veraç, propietat intel·lectual, diversitat cultural i lingüística i privacitat, entre altres.

No és la primera vegada que vivim un canvi tecnològic provocat per l'aparició de nous serveis i plataformes que utilitzen els continguts protegits per drets d'autor per tal d'aportar valor al seu producte. Per això, i tot i que sabem que des de l'àmbit europeu es treballa en una llei aplicable a aquesta qüestió, els autors i editors sol·licitem als partits polítics una regulació que garanteixi la propietat intel·lectual sobre les nostres creacions, la neutralitat de la IAG, i que se certifiqui el seu bon ús per evitar qualsevol forma de biaix, discriminació o vulneració dels drets fonamentals en els seu desenvolupament, aplicació i resultats.

Aquesta nova normativa contribuiria a la sostenibilitat dels continguts editorials, sempre que incorpori, entre altres:

  • Un marc ètic i normatiu que enforteixi els continguts editorials i garanteixi als ciutadans un accés a la cultura, a la informació i a l'educació respectuós amb els drets de propietat intel·lectual.

  • Un marc tecnològic transparent i segur per als autors, els editors, la resta dels creadors i per al conjunt de la societat en matèria de protecció de dades, privacitat, medi ambient, salut mental i competències digitals.

  • Un marc lingüístic integral, que promogui la creació cultural mitjançant l'ús de totes les llengües oficials de l'Estat.

Si s'estableixen aquests marcs de convivència, els autors i editors considerarien viable que la IAG fos un aliat ètic en els processos de generació i difusió de continguts. D'aquesta manera, es respectaria la naturalesa de l'originalitat humana en qualsevol procés de creació, basada en l'experiència vital dels seus autors i en els seus valors personals i ètics, davant d'una producció basada únicament i exclusiva en referències. Només així garantirem la protecció de la propietat intel·lectual d'autors i editors i, en darrer terme, de la nostra cultura.

També pots llegir el manifest a la pàgina web de CEDRO.

Fotografia: Pixabay.