Beques per a escriptors i traductors radicals

Catalan

L'Institut d'Estudis Anarquistes, IAS, en les seves sigles en anglès, fundat el 1996 als Estats Units, ha obert la convocatòria anual de beques a escriptors i traductors per la realització de projectes que tractin sobre temes rellevants per al desenvolupament de la teoria anarquista i per la seva posada en pràctica en l'actualitat. En paraules de l'IAS, el seu objectiu és oferir suport al desenvolupament de les eines teòriques necessàries per fer una crítica antiautoritària de les estructures socials en què estem immersos, i donar suport també als moviments de resistència i als sistemes alternatius que proliferen, per maximitzar la llibertat, la justícia i la dignitat.

Les beques de l'IAS tenen un pressupost anual de 4.000$, que reparteixen normalment entre set o vuit projectes amb imports que oscil·len entre els 250 i els 1000$. La data límit per entregar la sol·licitud, que es pot fer a través d'internet, és el 15 de gener de 2014 (dins del fus horari local).

Poden optar-hi escriptors i traductors en qualsevol idioma, tot i que la convocatòria i la presentació escrita del projecte s'han de fer en anglès.

En alguns casos, tot i que l'IAS no financi el projecte, pot oferir suport no monetari, inclosa l'assistència editorial, la tutoria d'un membre del Consell de l'IAS o la publicació a la revista especialitzada Perspectives on Anarchist Theory.

Trobareu tota la informació i l'enllaç per optar a una beca al web http://anarchiststudies.org/grants-for-radical-writers-and-translators/

Categoria