Campanya internacional perquè la UE destini l'1% a la cultura

Catalan
10 de maig del 2018

Culture Action Europe, organització de la qual l'AELC forma part i que es dedica a promoure que la cultura sigui un dels eixos centrals de les polítiques de la Unió Europea, ha iniciat una campanya de signatures per reclamar que l'1% del pressupost de cada camp de la política de la Unió Europea es destini a projectes culturals.

Uneix-te a la reivindicació, nosaltres ja ho hem fet!
SIGNA EL MANIFEST

Donar suport a la cultura és donar suport a Europa!

Som ciutadans i organitzacions que creuen que la cultura és la base de la unitat europea. La cultura uneix i reforça el nostre sentit de pertinença a la comunitat europea;

Creiem que la cultura juga un paper crucial en la defensa dels valors europeus comuns, promovent l'enteniment mutu entre els pobles d'Europa i fomentant societats diverses i inclusives;

Som artistes, responsables polítics, operadors culturals, estudiants, investigadors i ciutadans que tenen la ferma convicció que la cultura és un pilar de les societats sostenibles;

Volem posar la cultura al centre del debat públic i la presa de decisions. La cultura i les arts estan profundament integrades a la societat i afecten diversos àmbits de les polítiques publiques. Hi ha evidències sòlides sobre l'impacte positiu de la cultura sobre la salut i el benestar, la cohesió social i la igualtat, l'educació, la promoció dels principis democràtics, les relacions exteriors, el creixement i el treball, la recerca i la innovació.

La cultura, com a fonament de la unitat europea és clau per a la prosperitat futura, i per tant necessita un compromís financer adequat per garantir la sostenibilitat del projecte europeu.

Actualment, els governs nacionals i els legisladors de la UE estan prenent decisions sobre el pressupost de la UE després del 2020 , un pressupost que influirà en la propera fase de suport a la cultura. Fem una crida a les institucions europees i als estats membres a reconèixer el valor afegit europeu de la inversió cultural i traduir‐lo a un suport suficient en el pròxim pressupost de la UE:

• Assegurant que l'1% del pressupost de cada camp de la política de la UE s'assigna a la cultura
• Doblant el pressupost existent per a la cultura

Un futur europeu compartit només és possible amb un finançament sostingut i sostenible per a la cultura tant en els diversos àmbits d’accio política com en el marc d'un programa cultural específic.

Afirmem que una Unió Europea plenament democràtica és un projecte cultural. Tenint en compte les actuals tendències polaritzadores a Europa, hem d'enfortir la comunitat europea i respectar la seva diversitat.


Categoria