Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat d'escriptors

Catalan
12 de maig del 2017

L'Institut Ramon Llull ha obert els seus ajuts per a la mobilitat d'escriptors de les literatures catalana i occitana fora del seu domini lingüístic.
 
L'ajut consisteix en el finançament de les despeses de desplaçament dels autors per a la realització d'activitats de difusió per a les quals hagin estat convidats, i que siguin fora del nostre domini lingüístic.
 
Les persones que sol·licitin l'ajut han de complir tres requisits:
 
1. Tenir almenys dues obres publicades de narrativa, poesia, teatre o pensament (no-ficció i humanitats), escrites originalment en català o en aranès, en format de llibre en paper i d’autoria exclusiva.
2. Participar en activitats culturals d’un dels dos tipus següents: participació en actes de difusió de novetats editorials en traducció o bé participació en festivals literaris internacionals.
3. Que l’activitat per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat entre l'1 de gener i el 15 de setembre de 2017.
 
L'import mínim subvencionable serà de 200 €, i el màxim, de 1.000 €. Cobrirà entre el 70% i el 100% de la despesa realitzada. La sol·licitud s'ha de presentar un cop s'hagi realitzat l'activitat. En el moment de sol·licitar la subvenció també es presentarà el comprovant de la despesa realitzada. És imprescindible que els formularis utilitzats per a la sol·licitud siguin els de l’any de la convocatòria, i no els d'anteriors.
 
Tota la informació i formularis estan disponibles en aquest enllaç de l'Institut Ramon Llull: http://www.llull.cat/catala/subvencions/mobilitat_escriptors_intro.cfm

Categoria