El CoNCA presenta l'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts

Catalan
17 de novembre de 2016

El CoNCA ha presentat avui l'informe anual de l'Estat de la cultura i de les arts. Nexes i divergències en la política cultural. Un document que radiografia la situació del sector cultural en l'any 2015. Repassa les polítiques i les actuacions de les administracions en matèria de cultura en funció de tres aspectes: la regulació de l'acció cultural, la gestió dels equipaments públics i generació d'activitat pròpia, i les mesures de suport al sector. L'informe també conté un conjunt de propostes amb mesures de millora i principals actuacions a realitzar.
 
Després d'anys de retrocés dels indicadors referents a la situació del sector cultural, en el darrer exercici es detecta un certa tendència de recuperació, que es fa evident amb la informació recollida en l'apartat «la cultura en dades» de l'informe. D'entre tots, el sector cultural que presenta dades més a l'alça és el del llibre: el 2015 finalitza amb un increment de la facturació del sector editorial respecte a l'any anterior: la facturació al mercat espanyol de les editorials catalanes l’any 2015 va ascendir a 1.116 milions d’euros (un 5,3% més que el 2014 i un 29,7% menys que el 2009). També augmenten en nombre les editorials (653 en dades de 2014) i el de títols publicats: l’any 2015 es van publicar 39.381 títols (un 11,2% més que el 2014) i 126,98 milions d’exemplars (una quantitat molt similar a la de l’any anterior). El tiratge mitjà total va ser de 3.233 exemplars per títol (un 9,7% menys que el 2014).
 
La millora en els indicadors de referència es reflecteix també en els pressupostos públics destinats a la cultura. Després de cinc anys de caiguda continuada, a partir del 2014 els pressupostos s'estabilitzen i inicien un lleu increment, majoritàriament provinent del pressupost d'ajuntaments i diputacions.
 
Tot i així les estadístiques segueixen encara lluny de recuperar els índexs que es registraven abans de l'inici del desmantellament del sector cultural que va tenir lloc a partir del 2008. Entre el 2008 i el 2013 el sector cultural ha tancat 6.527 empreses, ha perdut 28.286 treballadors i ha reduït el seu Valor Afegit Brut en 1.649 milions.
 
En aquest sentit, la vicepresidenta primera del CoNCA, Gemma Sendra, ha reclamat al Govern de la Generalitat de Catalunya que destini almenys un 2% del pressupost a la cultura el 2015 va ser un 0,7% i aquest 2016, l'1%. El sector cultural aporta més riquesa que, per exemple, el sector agrari, i per cada euro invertit en genera 4. No pot ser ha insistit Sendra, que el sector cultural tingui els índexs més alts de precarietat. El president del CoNCA Carles Duarte ha afegit que la cultura és un indicador de la salut de la nostra societat, i com a tal s'ha de vertebrar com a una prioritat de país, a través d'un pacte transversal per tal de consensuar les polítiques culturals. De les necessitats del sector Carles Duarte n'ha destacat millorar la fiscalitat del sector cultural i la seva sostenibilitat econòmica a través d'incentius que facin atractives pràctiques de mecenatge cultural. Un «Estatut de l'artista», que reguli definitivament aspectes relacionats amb la fisclitat i els drets dels creadors, és també una necessitat àmpliament reclamada des de fa anys pel sector.

En el primer informe, elaborat el 2013, el CoNCA identificava 7 reptes del sistema cultural català en els quals calia incidir, i que encara arrosseguem:

1. Incrementar la interconnexió territorial i la col·laboració institucional.
2. Incrementar la sostenibilitat dels projectes culturals.
3. Fer més eficients l'administració i les institucions públiques.
4. Millorar la dignitat laboral i professional dels artistes i creadors.
5. Abordar el canvi de paradigma que suposa l'àmbit digital.
6. Promoure la creació i coordinació d'un sistema d'educació artística.
7. Atendre la pluralitat, desenvolupar el paper cohesionador i millorar les dificultats d'accés a una gran part del sistema cultural.

L'informe d'aquest any presenta dues novetats respecte dels informes anteriors: un capítol dedicat a les dones i les polítiques culturals, i una enquesta feta al sector cultural.

L'any 2007 a l'Estat espanyol, la Llei orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva de dones i homes, reconeixia les situacions de desigualtat envers les dones en l'àmbit artístic i cultural. Vuit anys més tard, a Catalunya, la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, continua reconeixent que la igualtat de dones i homes encara no és una realitat. Aquest apartat de l'informe anual del CoNCA planteja una mirada sobre la situació actual a Catalunya en la conquesta per la igualtat de gènere i intenta contestar la pregunta del per què les dones continuen sent invisibles en els àmbits artístics i culturals.

L'autora de l'informe, Anna Villaroya, n'ha destacat en la presentació que tot i haver-hi aquestes lleis vigents, no s'ha fet mai res al respecte per manca de voluntat política i de recursos. De manera sistemàtica ha dit Villaroya les polítiques culturals a Catalunya no han tingut com a objectiu la igualtat de gènere. Les propostes d'acció ja estan recollides per la llei, però s'han d'implementar.

Una altra novetat respecte a informes anteriors és que aquest any el CoNCA ha acompanyat l'informe d'una enquesta feta al sector cultural. A més d'identificar els reptes del sector, l'enquesta treu a la llum el biaix important que hi ha entre els objectius prioritaris de la política cultural del Departament de Cultura i el que el sector creu prioritari. Les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectius prioritaris, en aquest ordre: 1. Reforçar la identitat nacional, 2. Preservar i promoure el patrimoni, 3. Promoure la internacionalització; mentre que pels agents culturals que han participat a l'enquesta, les prioritats de les polítiques culturals haurien de ser: 1. Garantir l'accés a la cultura, 2. Fomentar la creació i la recerca 3. Estimular el vessant educatiu de la cultura. L'enquesta també reflecteix el descontentament dels agents culturals catalans respecte de l'acció del Departament de Cultura, al qual suspenen amb un 4,1 sobre 10.


Descarregueu l'informe en aquest enllaç: /sites/default/files/2019-01/INFORME-ANUAL-2016-CAT.pdf

Comentari del blog Interacció
: L’estat de la cultura i de les arts a Catalunya: dades i reptes de futur.

Què en diu la premsa:

Ara: Un CoNCA en funcions posa deures al Govern.
El Mundo: El sector le da un suspenso a la Conselleria de Cultura.
El País: La cultura catalana recupera pulso, según el CoNCA.
El Periódico: El teatro, el cine y los libros encabezan la recuperación cultural, según el CoNCA.
El Punt Avui: Tímid avanç cultural.
La Vanguardia: Aumenta el consumo de libros, teatro y cine en Catalunya pero cae el de música y museos.
Nació Digital: El sector cultural suspèn les polítiques del Departament de Cultura del 2015.
Núvol: 10 claus de l’estat actual de la cultura i les arts.
Vilaweb: Augmenta el consum de llibres, teatre i cinema a Catalunya però cau el de música i museus.
Categoria