El Ministeri d'Hisenda rebaixa l'IRPF al 15%

Catalan

El Ministeri d'Hisenda del Govern central ha decidit rebaixar a mitjan 2015 l'IRPF dels treballadors autònoms del 19 al 15%. Aquesta mesura va entrar en vigor el 12 de juliol de 2015.

Així doncs les retencions de l'IRPF es fixen en el 15% en l'exercici de 2015 només a partir del 12 de juliol, per als rendiments derivats d'activitats professionals i la realització de cursos, entre altres. Per a factures de l'any 2015 anteriors al 12 de juliol, la retenció aplicable és del 19%. L'anunci el va fer el president del Govern el dia anterior en roda de premsa sense entrar en detalls.

En el cas dels contribuents que iniciïn l'exercici d'activitats professionals, el tipus de retenció serà del 7% en el període impositiu d'inici d'activitats i en els dos següents, sempre i quan no hagin exercit cap activitat professional en l'any anterior a la data d'inici de les activitats.

Trobareu l'anunci al BOE núm. 65, pàgina 57718. Publicat dissabte 11/07: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf 

Trobareu més informació sobre fiscalitat dels escriptors a l'apartat Temes professionals d'aquest web.


Categoria