Informe «Greuges contra la llengua catalana 2013-2016»

Catalan

26 d'octubre de 2017

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha fet públic el document sobre els Greuges contra la llengua catalana 2013-2016, extrets de les dades aportades per la mateixa Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per al V Informe de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. L’informe es pot consultar també en anglès i en castellà.

La Direcció General ha redactat, amb la col·laboració dels departaments de la Presidència, d'Empresa i Coneixement, d'Ensenyament i de Justícia i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el cinquè informe corresponent al període 2013-2016. ha estat elaborat en resposta a la sol·licitud del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'Estat espanyol, que n’elabora la seva versió i l’envia al Consell d'Europa, d’acord amb el que preveu l'article 15 de la Carta.

Als informes finals de períodes anteriors, l’Estat ha omès sistemàticament les crítiques del Govern català a la seva política en matèria lingüística, tot i disposar d’aquesta informació. És per això, que per segona vegada la DGPL ha enviat el V Informe directament també al Comitè d'Experts del Consell d'Europa, que fa el seguiment de la CELRoM, i ha elaborat els Greuges contra la llengua catalana 2013 – 2016, que recullen les actuacions que afecten negativament les llengües catalana i occitana. Inclou, doncs, la normativa, la jurisprudència i la resta d'actuacions que la DGPL entén que són contràries al compliment de la Carta. Hi destaquen:

· la continuació dels efectes negatius de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 sobre l'Estatut d'autonomia de Catalunya;
· la intensificació de les mesures de recentralització de competències i de refermament de la posició del castellà a Catalunya per part de l'Estat;
· la no aplicació, per part de l'Estat, de les recomanacions del Consell d'Europa que se succeeixen en cada període de seguiment, i
· les conseqüències del no reconeixement del català i l'occità per part de la Unió Europea.

Categoria