L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'Estat que corregeixi la situació dels autors pensionistes

Catalan
23 de març de 2016

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat al Govern central que modifiqui la normativa vigent perquè els autors pensionistes puguin compatibilitzar al 100% la pensió amb la percepció d'ingressos derivats de la seva activitat creativa.

L'Ajuntament de Barcelona dóna suport, així, a les reivindicacions dels autors pensionistes de tot l'Estat, els quals, a través de la plataforma «Continuar creant / Seguir creando» exigeixen la modificació del Reial Decret 5/2013, la suspensió immediata de totes les inspeccions i la cancel·lació dels processos iniciats. La declaració ha estat signada per tots els grups a excepció del PP i la CUP.

La qüestió ha estat tractada per iniciativa de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC) i del grup municipal Barcelona en Comú.

La declaració insitucional diu «Aquesta llei injusta fa que els nostres creadors més grans (escriptors, traductors, cineastes, pintors, fotògrafs, artistes, músics, compositors…) hagin de renunciar, en l'última etapa de la seva vida, a la pensió a la que tenen dret, o bé hagin de renunciar a complementar aquestes pensions –generalment força baixes– amb el fruit de la seva experiència, dels seus coneixements i del seu treball, uns complements, val a dir, pels quals tributen a hisenda exactament igual que tothom.

I és igualment greu el perjudici que aquesta llei provoca en el conjunt de la societat. Amb aquesta mena de jubilació forçosa que s'imposa als creadors, qui hi surt perdent és, també, el conjunt de la societat, que es veu privada de l'aportació que els nostres creadors més savis poden fer en favor del creixement intel·lectual i de la culturització general del país.
  […]
  Per tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona vol donar tot el seu suport a la plataforma «Seguir creando» i expressa la seva adhesió al manifest titulat «Pel dret a seguir creant», en què s'explica la problemàtica que viuen els creadors i es reclama l'adopció de mesures que hi posin solució. La ciutat de Barcelona es fa seva aquesta reivindicació, perquè és una ciutat creativa i decididament compromesa amb els drets de les persones. A més a més, aquesta problemàtica afecta d'una manera especial molts escriptors, alguns d'ells amb un profund vincle amb nosaltres. Per això, el suport a aquesta causa d'una ciutat com la nostra, que acaba de ser nomenada Ciutat de la Literatura en la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, per la força de la seva indústria editorial, per la seva creativitat, i per haver acollit escriptors d'arreu del món, és indefugible.»

El consistori barceloní també  es fa seva una reivindicació històrica del sector cultural, la necessitat d'aprovar un Estatut de l'Artista, que reconegui el paper dels professionals de la cultura a la societat i que en garanteixi els drets.

Llegeix-ne més:

ACEC: Barcelona dóna suport als creadors jubilats. Declaració insitucional. Nota de premsa Ajuntament de BCN.
La Vanguardia: Barcelona pide que los creadores puedan cobrar jubilación y derechos por obra.
Ajuntament de Barcelona: L’Ajuntament de Barcelona reclama al govern de l’Estat que els creadors puguin comptabilitzar cobrar la pensió de jubilació i els drets generats per la seva obra.
Ara: Barcelona dóna suport a la idea que els creadors puguin cobrar la jubilació i els drets d'autor.


Categoria