Les entitats de gestió de drets espanyoles s'agrupen en una associació

Catalan

Vuit entitats de gestió de drets de l'Estat espanyol –AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE i VEGAP– van formalitzar, el passat 3 de juny, l'associació Adepi –Associació per al Desenvolupament de la Propietat Intel·lectual–, en la qual s'integra la seva predecessora, Ibercrea, i que es constitueix com a interlocutora dels interessos comuns de les entitats associades.

L'objectiu principal d'Adepi és unir i coordinar esforços de la cara a les negociacions amb el Govern espanyol pel que fa a l'avantprojecte per a la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com de crear sinergies i disposar d'un canal més directe i eficaç en les demandes a la Comissió Europea, com per exemple la que fa referència a la generalització i harmonització de l'IVA cultural reduït per a tots els països membres de la Unió Europea. Impulsarà també accions destinades a sensibilitzar la societat en el respecte a la propietat intel·lectual i promourà la consolidació de les indústries culturals, i mantindrà programes de formació de professionals de la indústria cultural, creativa i de la indústria de l'entreteniment en els àmbits tecnològic i de gestió empresarial.

En paraules d'Antonio Guiasola, president d'AGEDI i Promusicae, i escollit primer president d'Adepi, "el nostre principal objectiu és potenciar el desenvolupament de les indústries i professionals que representen cada una de les nostres entitats, mitjançant una gestió eficient dels drets de propietat intel·lectual. Estem convençuts que ens trobem en un moment clau, amb la convergència dels continguts i la tecnologia digital, per a promoure els canvis necessaris per assegurar la sostenibilitat dels nostres negocis, a través d'un major reconeixement i interès institucional i social en el nostre principal actiu, la propietat intel·lectual". Preguntat en una entrevista sobre la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, Guiasola va deixar clara la posició de les entitats de gestió de drets espanyoles: "Mantenim una posició crítica no amb la reforma, sinó amb el redactat de l'avantprojecte. Com ja vam manifestar les vuit entitats mitjançant un comunicat conjunt, el text aprovat pel Consell de Ministres no compleix amb els objectius que es va marcar el govern, perquè no facilita la gestió dels drets de propietat intel·lectual ni permet millorar-ne el nivell de protecció, a més, no segueix les recomanacions europees en matèria de còpia privada ni la dels tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. És un text equivocat, que no ha estat debatut amb els sectors afectats i que no contribueix a millorar el funcionament de la indústria cultural, al contrari, la desincentivarà de manera molt greu". Podeu llegir l'entrevista sencera en aquest enllaç.

Categoria