Preservem els drets morals dels autors

Catalan
21 de febrer del 2018

Creativity Works! (CW!), la coalició més important que representa el sector cultural i creatiu europeu, ha iniciat una campanya entre els parlamentaris europeus que insta el Parlament Europeu a no introduir una altra excepció per a les «obres fora de comerç» (CAM – nou article 7.1.a) i a garantir que se’n respectin els drets morals.

Les obres fora de comerç són obres que encara tenen drets d’autor (que no són de domini públic), però que per diverses raons ja no són comercialitzables. Són obres que els titulars dels drets han decidit no explotar comercialment, almenys en aquell moment i per raons diverses. En el sector del llibre, una obra pot estar «fora de comerç» per diverses raons: 1. Si hi ha disponible una versió revisada de l’obra. 2. Quan l’edició de tapa dura/novetat i l’edició de butxaca d’una obra apareixen en editorials diferents. 3. Quan l’autor canvia d’editor. 4. Quan un autor vol que alguna obra en concret ja no estigui disponible comercialment (drets morals). 5. Simplement per raons comercials de l’editor.

El comunicat enviat per CW! diu el següent:

Introduir una nova excepció per a les obres fora de comerç crearia més problemes, i per diverses raons no és la solució esperada.

1. Una nova excepció no representa cap incentiu per a les llicències i actuaria com a element dissuasiu.

Introduir una nova excepció que permetés a les institucions culturals fer còpies d’obres disponibles per a una públic més ampli –sense necessitat d’obtenir una llicència– no beneficiaria ni el sector creatiu ni el conjunt de la societat. Interferiria excessivament en l’explotació normal de les obres i significaria un perjudici injustificat per als interessos legítims dels autors. De fet, aniria en contra dels punts segon i tercer de la «prova de les tres fases» del Conveni de Berna.

Aquesta excepció posaria en perill l’explotació normal de les obres, i conduiria a una situació en què es proporcionarien simultàniament llicències i excepcions, dissuadint les institucions culturals d’arribar a acords voluntaris i creant malentesos per la dificultat de saber si cal obtenir-ne una llicència o aplicar-hi una excepció.

2. Els drets morals s’han de respectar.

Pot haver-hi situacions en què l’autor prefereixi que alguna obra seva «s’oblidi» i ja no estigui disponible. Els drets d’autor són un dret exclusiu, per tant, s’ha de respectar el criteri personal de l’autor i la seva decisió de reeditar o no una obra. L’autor podria tenir una bona raó per decidir que no vol que una obra seva torni a estar disponible comercialment i això, en consonància amb els seus drets morals, cal respectar-ho.

3. Problemes per detectar si una obra està realment «fora de comerç».

Hi ha molts casos concrets que demostren que el procés per determinar que una obra es troba realment fora de comerç no és gens senzill, ni en el sector del llibre ni en el sector audiovisual. Per exemple, una institució cultural va declarar fora de comerç, per equivocació, un llibre guanyador d’un Premi Pulitzer. És un procés que s’ha de fer amb cura, i tenint en compte molts factors diferents, ja que hi ha el risc que una obra es pugui catalogar equivocadament com a fora de comerç.

Els drets d’autors representen un incentiu, al cap i a la fi, per a la creació d’una obra. Per això cal determinar amb total seguretat que una obra es troba fora de comerç i que la persona titular dels drets està d’acord a fer-la disponible de nou.

4. Certes situacions poden donar una nova vida a un llibre, a una pel·lícula o a un documental. Per això no s’hauria de posar obstacles a futures explotacions comercials.

Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre), dirigida per Luca Guadagnino està basada en el llibre d’André Aciman que va publicar Éditions de l’Olivier l’any 2008. Aquesta pel·lícula ha estat  nominada a Millor pel·lícula, Millor actor, Millor cançó i Millor guió adaptat als Òscar 2018. El llibre ja no estava disponible comercialment, però l’estrena de la pel·lícula li ha donat una vida nova i ha estat reeditat per l’editorial francesa Grasset.

Si s’aplica aquest redactat sobre les obres fora de comerç i s’hi introdueix una nova excepció, s’eliminaran futures explotacions comercials de les obres, especialment en els casos en què un llibre, una pel·lícula o un documental obté una «segona vida».

Més informació a www.creativityworks.eu
Segueix-los a Twitter a @CreativityW

Categoria