Retrats, 32: Jordi Pàmias

Dedicat a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.
PDF562.42 KB
epub126.75 KB
Kindle213.88 KB