Presentació 'Genoveva Pons Rotger' de Nel Martí

Menorca

Amb l'historiador Joan Janer, l'editor Bel Allès i l'autor.