Autors i Autores

Pep Albanell (Joles Sennell)

Coberta de L'impostor.

L'impostor. La fantàstica història de Joles Sennell.

Fa anys que es va publicar el primer llibre de Joles Sennell. Des del principi, es va saber que un nom i un cognom tan inusuals eren el pseudònim amb què Pep Albanell publicava els llibres infantils, assistia a programes de ràdio i televisió i visitava escoles quan se li demanava. Ha arribat, però, l'hora d'explicar la veritat: els llibres d'en Joles Sennell no els ha escrit en Pep Albanell. Tots aquests anys ha actuat com un impostor, i aquest llibre en desvela els secrets.

(Sinopsi)