Autors i Autores

Xavier Benguerel
1905-1990

Coberta del llibre Els vençuts.

Els vençuts.

En aquest llibre, només m'he aturat a narrar la primera aventura tràgica, interminable dels vençuts, dels pocs que amb sort van poder esquivar els camps de concentració de França i dels molts que desventuradament, hi van anar a parar. Els motius que m'han empès escriure —en part a reescriure aquesta obra—, que és a un mateix temps història, crònica i novel·la són de molts ordres i fàcils de comprendre. Crec, però, que se'n destaca un d'essencial: en la nostra literatura hi fan falta encara documents sobre uns els capítols probablement més impressionants de la nostra història contemporània.