Autors i Autores

Xavier Bru de Sala

Poemes i conferències

  • "Em dol el blanc", publicat a Urc. Suplement (Tàrrega) [s.a.].
  • Alguns poemes dins el llibre preparat per Vicenç Altaió i Josep M. Sala-Valldaura Les Darreres tendències de la poesia catalana (1968-1979). Barcelona: Laia, 1980.
  • "Mana qui mana", "L'ovella rossa" i "L'auca del jugador", apareguts a Reduccions (Vic), núm. 15, gener del 1982, p. 13-18.
  • "'El Mall', 25 anys abans". Text llegit al 'Primer encontre de creadors', celebrat el 15, 16 i 17 d'abril de 1999 a Lleida, i aparegut per escrit al volum Llengua abolida. 1er Encontre de creadors. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2000, p. 41-51.