Autors i Autores

Pilar Cabot
1940-2017

Antologies

  • Antologia de la IV Fira Internacional del llibre feminista. 1990.
  • Contemporànies. Antologia de poetes dels Països Catalans [Edició a cura de Vinyet Panyella]. Seminari Paraula de dona (Universitat Rovira i Virgili), de l'Institut Català de la Dona, 1999.