Autors i Autores

Josep Carner
1884-1970

Les Bonhomies i altres proses.

Conté: Les Bonhomies, Les Planetes del Verdum i Tres estels i un ròssec. Les Bonhomies és un recull de quaranta-un articles publicats a La Veu de Catalunya durant l'any 1923. Parla sobre els barris de Sant Gervasi i de Sarrià, tot posant l'èmfasi en el paisatge. Les planetes del Verdum és una tria de trenta articles sortits a La Veu de Catalunya, entre 1909 i 1919. Tenen com a escenari la part vella de la ciutat.