Autors i Autores

Alexandre Cirici
1914-1983

Articles (selecció)

 • BADIA, Bartomeu: "Recuperació d'Alexandre Cirici", Serra d'Or (Barcelona), núm. 610, octubre 2010, p. 77.
 • BOHIGAS, Oriol: "Alexandre Cirici Pellicer", El País. Cataluña, 28 de novembre de 2007, p. 2.
 • CASAMARTINA, Josep: "L'home que escrivia per ser estimat", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.234, 22 de novembre de 2007, p. 7.
 • CASTELLET, Josep M.: "La doble mort d'Alexandre Cirici, memorialista", Serra d'Or (Barcelona), núm. 283, abril 1983, p. 27.
 • GUANSÉ, Domènec: "Alexandre Cirici, testimoni d'una època", Serra d'Or (Barcelona), núm. 167, agost 1973, p. 45.
 • GUERRERO, Manel: "Cirici torna", Caràcters (València), núm. 42, gener 2008, p. 14.
 • LLENA, Antoni: "Agraïment a Cirici Pellicer", Ara (Barcelona), 2 d'abril de 2014.
 • PALOMERO, Josep: "Homenatge a un pioner de la direcció d'art", El País. Quadern (València), núm. 548, 24 de març de 2011, p. 3.
 • PARCERISAS, Pilar: "Cirici i la imatge de l'art català", Avui Cultura, 10 de gener de 2008, p. 18.
 • SELLES, Narcís: "Alexandre Cirici i Pellicer. Els reptes de l'ar i les conteses de la vida", i>L'Avenç (Barcelona), núm. 341, desembre 2008, p. 46-52.
 • TRIADÚ, Joan: ""Cirici a la revista Ariel", Serra d'Or (Barcelona), núm. 283, abril 1983, p. 16-17.
 • VIDAL, Mercè: "L'àmplia projecció d'Alexandre Cirici", Serra d'Or (Barcelona), núm. 578, febrer 2008, p. 43-47.