Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Coberta del segon volum de l'Obra completa.

Obra completa. Vol. II: Cròniques europees: Berlín-Londres, 1920-1926.

El segon volum de l'Obra completa és dedicat íntegrament a la tasca com a corresponsal i col·laborador del diari La Publicitat de Barcelona entre els anys 1920 i 1926, any de la seva mort. Amb tot, no s'inclouen els articles de tema literari, ja que es troben a la secció «Sobre art i literatura» del primer volum, ni els d'economia, que apareixen al tercer volum.

En aquest cas els articles versen sobre tota mena de temes, entre d'altres, un estudi sobre el marxisme, o una sèrie d'articles comentant la conferència que Francesc Cambó pronuncia a Barcelona el 1923. Els articles escrits com a corresponsal a l'estranger, primer a Berlín i després a Londres, Crexells els dedica bàsicament a la crònica i a l'anàlisi de la situació política d'Alemanya i de la Gran Bretanya de l'època. En aquest volum el pròleg és càrrec de Norbert Bilbeny.