Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Coberta del tercer volum de l'Obra completa.

Obra completa. Vol. III: Escrits d'economia i finances. 1925.

El tercer volum conté els articles d'economia i finances publicats a La Publicitat, amb el pseudònim "Observer", durant l'any 1925, excepció feta d'una secció gairebé diària anomenada «Revista de Borses Estrangeres», que no s'inclouen al volum atès que no representa cap treball original de Joan Crexells, que es limita a oferir les oscil·lacions diàries de les borses d'arreu del món.

Els articles segueixen un estricte ordre cronològic, a excepció dels dedicats a la controvèrsia del ferrocarril del carrer de Balmes, motiu d'una abrivada polèmica entre entitats públiques i privades que són recollides i agrupades en un únic corpus per tal que el lector pugui seguir el fil d'una manera còmoda. El volum compta amb un pròleg de Francesc Roca.