Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Pròlegs

  • «Nota preliminar», dins R. MARTÍ D'EIXALÀ: «Estudis sobre la intel·ligència en els animals, i especialment en els mamífers», dins Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), núm. 5, 1911, p. 113-114.
  • «Introducció, dins PLATÓ: Diàlegs I. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924, p. I-XXI.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Defensa de Sòcrates. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924, p. 3-12.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Critó. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924, p. 47-51.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Eutífron. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924, p. 71-77.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Laques. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924, p. 101-107.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Càrmides. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1925, p. 3-10.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Lisis. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1925, p. 43-47.
  • «Notícia preliminar», dins PLATÓ: Protàgores. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1925, p. 75-86.
  • «Prólogo», dins LUDWIG BUSSE: Concepción del Universo según los grandes filósofos modernos. Barcelona: Labor, 1925.