Autors i Autores

Ferran del Campo i Jordà

Separates de congressos

Història
 
 • "El retaule de la capella de la Concepció del castell de Vilassar" [amb Silvia López, Anna Petit i Montserrat Villanueva], La història i els joves Historiadors Catalans. Barcelona: 1984.
 • "Contribució al coneixement històric del monestir de Santa Maria del Roure (Pont de Molins; Alt Empordà)", La història i els joves Historiadors Catalans. Barcelona: 1984.
 • "Contribució al coneixement dels sistemes defensius principalment contra la pirateria i la seva incidència en el repoblament de la costa de l'Alt Maresme (antigament vescomtat de Cabrera dins el comtat de Girona)" [amb Silvia López i Fontrodona], Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Barcelona: 1984.
 • "La conquesta del Pla de Barcelona per l'exèrcit franquista", Segon Congrés del Pla de Barcelona. Barcelona: 1985.
 • "Acció Catalana, aproximació al coneixement d’aquest partit polític" [amb Silvia López i Fontrodona], Segon Congrés del Pla de Barcelona. Barcelona: 1985.
 • "La Guerra Gran i la ciutadella de Roses: estudi dels aspectes i conseqüències del setge" [amb Silvia López i Fontrodona], Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Girona: 1985.
 • "Castells i viles fortificades dels ordes religioso-militars a l’Alt Empordà" [amb Silvia López i Fontrodona], Primeres Jornades sobre els ordes religioso-militars als Països Catalans. Montblanc: 1985.
 • "Les malalties i la medicina general a la Barcelona de 1859-1863" [amb Silvia López i Montserrat Villanueva], Segon Congrés del Pla de Barcelona. Barcelona: 1985.
 • "El paper dels castells medievals de l’Alt Empordà al conflicte remença i l’evolució de les tàctiques de guerra", II Col·loqui d’Història Agrària; V Centenari de la Sentència Arbitral de Guadalupe. Olot: 1986.
 • "Els sindicats vinícoles a Catalunya: aproximació històrica a l’origen i desenvolupament del sindicat agrícola Ricardell" [amb Silvia López i Montserrat Villanueva], Jornades sobre la viticultura de la Conca Mediterrània. Tarragona: 1986.
 • "Estat dels monestirs i convents altempordanesos al segle XVI" [amb Silvia López i Montserrat Villanueva], Jornades d’Història Antoni Agustí (1517-86). Tarragona: 1986.
 • "Aproximació a l'organització militar indígena, grega i romana a l'Alt Empordà, s. III-II aC" [amb Anna Cusó i Marta Eri], Jornades Internacionals d’Arqueologia Romana). Granollers: 1987.
 • "Catálogo de los sistemes fortificados medievales en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona): Castillos i villas amuralladas. Metodologia para su estudio y conservación", II Congreso de Arqueología Medieval Española. Madrid: 1987.
 • "La red viaria preromana y romana en la comarca del Alto Ampurdán; los passos pirenaicos y la influencia de Ampurias i Rhode" [amb Anna Cusó i Marta Eri], La red viaria de la España romana. Tarassona: 1987.
 • "Evolució dels sistemes defensius al llarg de la història en el Pirineu empordanès", Congrés Internacional d’Història dels Pirineus. Cervera: 1988.
 • "Relació i estudi general dels plets en els que es veié involucrada una família pagesa de la Catalunya Vella, al regnat de Carles III", Segon Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Barcelona: 1988.
 • "Projecte per a la introducció de les ciències històriques dins del sistema sociocultural de Catalunya", Segones Jornades de joves historiadors i historiadores . Barcelona: 1988.
 • "La red viaria preromana y romana en la comarca del Alto Ampurdán (Girona) hasta el siglo I aC.", Simposio sobre la red viaria en la Hispania Romana. Zaragoza: 1990.
 • "Estudi tacticomilitar dels afers ocorreguts a l’Alt Empordà entre el 17 i el 20 de novembre de 1974 a la Guerra Gran (1793-95), i l’impacte de la batalla del Roure sobre la població civil empordanesa i catalana", Segon Congrés Recerques. Lleida: 2002.
 • "La casa forta de Menola (Pineda de Mar)", IX Trobada d’Entitats de Recerca local i comarcal del Maresme. Canet de Mar: 2015. •  
 • Biologia •  
 • "Los pulgones del roble: plaga de pulgones detectada en los robles (Quercus sp.) de Barcelona" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], X Jornadas de productos fitosanitarios. Barcelona: 1984.
 • "Insectos de las harinas en la comarca del Segrià (Lleida)" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], X Jornadas de productos fitosanitarios. Barcelona: 1984.
 • "Importancia relativa de la entomofauna de Beta vulgaris L. en España" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "El ciclo biológico y otros datos sobre Phoglophora meticulosa L. en España (Lep. Noctuidae)" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart] Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "Scrobipalpa ocellatella (Boyd) y su comportamiento sexual. Lucha integrada contra la plaga (Lep. Gelechiidae)" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Sessió Conjunta ICHN-SCL. Barcelona: 1985.
 • "Sobre la presencia de Gortyna xanthenes (Germar) a Catalunya (Lep. Noctuidae)" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Sessió Conjunta ICHN-SCL. Barcelona: 1985.
 • "Descripción morfológica y aspectos de la ecologia de Phylloxera quercus Boyer de F., plaga de los robles" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "Insectos del trigo almacenado en la comarca del Segrià (Lleida)" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "Los pulgones del terebinto (Pistacia terebinthus L.) en el nordeste de la Península Iberica y las agalles que producen" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "Nota preliminar sobre la presencia de Cleonus (Pseudocleonus) grammicus Panzer plaga de la alcachofa (Cynara scolymus L.) en Catalunya" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "Importancia relativa de la entomofauna de Beta vulgaris L., en España. Insectos fitófagos" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Actas del II Congreso Ibérico de Entomologia. Lisboa: 1985.
 • "La lucha integrada contra plagas en el marco de la agricultura biològica" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], Congreso Cientifico Europeo de Agricultura Biológica. Madrid: 1985.
 • "Noves aportacions a l’entomologia europea: l’afidofauna (Hom. Aphidoidea) de les comarques gironines", XXX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Girona: 1985.
 • "Incidència de la fil·loxera en el conreu de la vid a Catalunya: història, fets, influències i aspectes de la biologia i ecologia d’aquest insecte-plaga" [amb Mercè Guerrero i Sala], Jornades sobre la viticultura de la Conca Mediterrània. Tarragona: 1986.
 • "Criteris per a la determinació dels àfids (Homoptera)" [amb Mercè Guerrero i Sala], Primer Congrés de grups amateurs d’activitats científiques. Barcelona: 1988.
 • "Estudio de la afidofauna encontrada sobre Cynara scolymus L. en el litoral catalán" [amb Mercè Guerrero i Sala], III Congreso Iberico de Entomologia. Granada: 1988.
 • "Primeros resultados de un ensayo sobre las posibilidades de lucha integrada en cultivo de Manzano al Norte de Girona" [amb Mercè Guerrero i Joan Isart], III Congreso Iberico de Entomologia. Granada: 1988.