Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

«Balmes i Chateaubriand»,

Estudi comparatista que apareix dins Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics (Barcelona, vol. 3, 1936, p. 569-576) i Estudis Universitaris Catalans (Barcelona, vol. 22, 1936, p. 569-576).

Tracta la devoció del filòsof vigatà Jaume Balmes per Chateaubriand. L'article forma part d'un volum publicat íntegrament a les dues col·leccions esmentades. Ramon Esquerra hi té en compte la contemporaneïtat de Balmes, les referències que fa sobre Chateaubriand i la influència d'aquest sobre l'autor vigatà. Arran de l'obra El Protestantismo comparado con el Catalocismo, Esquerra remarca la similitud amb el Génie du Christianisme malgrat les diferències d'època i percepció d'ambdós autors. En general, segons Esquerra, externament l'imita i tot, però quant al contingut filosòfic Balmes s'até a les seves pròpies idees.