Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

Shakespeare a Catalunya,

Assaig d'història de la influència i representació de William Shakespeare en les successives etapes de la Renaixença. La primera versió de l'estudi apareix a les pàgines de La Revista. El 1937 es reedita en volum per la Institució del Teatre (Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya, Biblioteca Teatral, Col·lecció Estudis, 1937).

El llibre es divideix en dues parts, de poc més de cent pàgines cadascuna. La primera, sota el títol «El segle XIX», inclou quatre subapartats: «I. Pre-renaixença (1800-1833)», «II. Els inicis de la Renaixença (1833-1850)», «III. Quadrado, Milà i Balaguer (1850-1880)» i «IV. Les primeres traduccions (1880-1900)». La segona, «El segle XX, en reuneix sis: «V. El nou-cents», «VI. Les traduccions erudites», «VII. Les traduccions poètiques», «VIII. Comentaristes i crítics contemporanis», «IX. Adaptacions teatrals» i «X. C.A. Jordana».