Autors i Autores

Carles Hac Mor
1940-2016

Del francès

  • ADRIAN, Pic: Nucli de l'infinit / L'illa invisible [Noyau de l'infini / L'île invisible]. Barcelona - Vic: Cafè Central - Eumo, 1999 [juntament amb Ester Xargay].
  • LASCAULT, Gilbert: L'avidesa de llurs ulls [L'avidité de leurs yeux]. Barcelona: Cafè Central, 1995 [juntament amb Ester Xargay i amb dibuixos de Benet Rossell].
  • TODOROV, Tzvetan: La vida en comú [La vie commune]. València: 3 i 4 - Eliseu Climent Editor, 1999 [juntament amb Ester Xargay].