Autors i Autores

Josep Maria Ainaud
1925-2012

Al castellà

  • Barcelona años treinta [Barcelona anys trenta]. Barcelona: Angle, 2005. (Obra col·lectiva. Trad. Irma Triginé)
  • Pequeña historia de Montserrat [Petita història de Montserrat]. Barcelona: Mediterrània, 2001.
  • Cataluña [Catalunya]. Barcelona: Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, 1988; 4a ed. 1998.
  • Ministros catalanes en Madrid [Ministres catalans a Madrid]. Barcelona: Planeta, 1996.
  • Los cincuenta años del Día del Libro [Els cinquanta anys del Dia del Llibre]. Barcelona: Gremi d'Editors, 1976.
  • Tossa [Tossa]. Barcelona: Aymá, 1957.