Autors i Autores

Josep Maria Ainaud
1925-2012

Pòrtic

Josep Maria Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925-2012). Advocat, polític, historiador i promotor cultural, ha treballat especialment en l'impuls de l'ensenyament públic. Diputat al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió, ha estat diputat, regidor i membre del Consell Nacional.

D'entre la seva obra, que gira al voltant de l'estudi del catalanisme, sobretot en el paper desenvolupat per les seves figures més emblemàtiques, destaquen els llibres Prat de la Riba, home de govern (1973) i Ministres catalans a Madrid (1996). És significativa la seva tasca com a polític, però es pot dir que la seva vida i la seva obra s'han centrat en la promoció de la història i de la cultura a Catalunya. Sobre aquests temes ha dissertat en premsa, ràdio i televisió. Va ser fundador de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials. Ha rebut el premi Jaume I per la seva tasca de promoció de la cultura catalana i també el premi Reynals, per Prat de la Riba, home de govern.

Fou soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Textos: Xavier Gual.
Fotografies: Arxiu de La Vanguardia i Enciclopèdia Catalana.