Autors i Autores

Salvador Macip

Al castellà

  • Immortales y perfectos [Immortals, sans i perfectes]. Barcelona: Destino, 2008. (Trad. Agnès González Dalmau)
  • Las grandes plagas modernas [Les grans epidèmies modernes]. Barcelona: Destino, 2010. (Trad. Agnès González Dalmau)