Autors i Autores

Ausiàs March
1397-1459

Antologies i reculls parcials

 • Antologia poètica. Barcelona: Selecta, 1959. (A cura de Joan Fuster. Versions original i moderna).
 • Antologia poètica. València: Eliseu Climent, 1979. (A cura de Joan Fuster. 6a reimpressió el 2001).
 • Les poesies d'Ausiàs March. Barcelona: Quaderns Crema, 1979. (A cura de Joan Ferraté).
 • Cinquanta-vuit poemes. Barcelona: Edicions 62, 1989. (A cura de Robert Archer).
 • Antologia poètica. Barcelona: Teide, 1992. (A cura de Josep Pujol).
 • Antologia poètica. Alacant: Aguaclara, 1993.
 • Poesies. València: Germania, 1995. (A cura de Josep V. Escarti).
 • Vint-i-tres poemes. Madrid: Bruño, 1995. (A cura de Xavier Dilla).
 • Selecció poètica. València: Colomar, 1997. (A cura de Joan Iborra).
 • Antologia poètica d'Ausiàs March. Valènicia: L'Oronella, 1997. (A cura d'Artur Ahuir).
 • Tria de poemes. Barcelona: Castellnou, 1998. (A cura de Josep Pujol i de Josep Gómez).
 • Poemes d'Ausiàs March: antologia. Alzira: Bromera, 1998. (A cura de Lluis A. Baulenas).
 • Cants morals; Sis cants de mort; i Cants espirituals: en versió valenciana actual. València: Assoc. Cultural Amigos de la Poesía, 1998. (A cura de Josep Puchares).
 • Cants d'amor. València: Assoc. Cultural Amigos de la Poesía, 1998. (A cura de Josep Puchares).
 • Llir entre cards: antología poètica. Barcelona: Proa, 2001. (A cura de Climent Forner).
 • Cant de mort; Cant espiritual. Palencia: Simancas, 2003.
 • Antologia poètica. Barcelona: La Busca, 2004. (Actualitzada i comentada per M. Lluïsa Pazos).
 • Antologia poètica. Madrid: McGraw-Hill, 2005.
 • Per haver d'amor vida. Antologia comentada. Barcelona: Barcino, 2008. (A cura de Francesc J. Gómez i J. Pujol).