Autors i Autores

Ausiàs March
1397-1459

Pòrtic

Ausiàs March (Gandia, finals del segle XIV? - València, 1459), membre de la petita noblesa valenciana, és considerat un dels poetes medievals més importants de la literatura universal.

S'han conservat un centenar llarg de poemes seus que suposen un gran pas en l'evolució de la poesia trobadoresca cap a nous horitzons, que acosten la poesia del segle XV als paràmetres formals i estètics del Renaixement. Es conserven tretze manuscrits dels segles XV i XVI, i al llarg del temps han vist la llum nombroses edicions de la seva poesia, però les impressions actuals es basen en l'anomenada edició canònica, publicada per Amadeu Pagès a París el 1912.

La seva poesia s'ocupa de dos temes cabdals per a l'ésser humà: l'amor i la mort. En el tractament literari d'ambdós arriba a conclusions que encara avui ens sorprenen per la seva contemporaneïtat.


Pàgina elaborada per Josep Miàs per a l'AELC.
Imatge del pòrtic: litografia de Jaume Llantà (aprox. 1850) que reprodueix les faccions que tradicionalment s'han donat d'Ausiàs March.