Autors i Autores

Ausiàs March
1397-1459

Articles (selecció)

  • CARRERES, Joan: "Ausiàs March: Poeta i cavaller", dins La nostra gent. Espulgues de Llobregat: Plaza & Janés, 1988. Vol. 1, p. 274-277.
  • COLON, Germà: "El manuscrit fantasma d'Ausiàs March", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, gener-juny 1998. Vol. 74.
  • DILLA, Xavier: "Poeta i senyor feudal", El periódico de Catalunya. Barcelona, 2 novembre del 2001.
  • FÀBREGA, Valentí: "Oh tu, mal fat!: La problemàtica del fat en la poesia d'Ausiàs March" dins Revista de l'Alguer. L'Alguer: Centre de recerca i documentació "Eduard Toda", vol. 7, desembre de 1996.
  • GÀLVEZ, Jordi: "Arxipèlag March", Avui cultura. Barcelona: 18 de juny del 1998.
  • GÓMEZ, José Vicente: "Contexto sociopolítico y cultural de la Valencia de Ausiàs March y su entorno personal", dins Temes del XIII Seminari de Llengua i Literatura Valenciana. València: Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, 1998.
  • HAUF, Albert: "Ausiàs March o la voz del silencio", dins Separata de cuadernos hispanoamericanos. Madrid: Instituo de Cultura Hispánica, núm. 59, 1997.
  • ZIMMERMANN, Marie-Claire i MARTIN, Gerorges: "Ausiàs March. Premier poète en langue catalane", dins Publicacions du Séminaire d'études médiévales hispaniques. París: Université de Paris, 2000.