Autors i Autores

Marta Mata
1926-2006

Coberta del llibre Chiribit.
Coberta del llibre El País de les Cent Paraules.
Coberta del llibre La Paraula de Cent Països.
Coberta del llibre Criterion.
Coberta del llibre Civisme i urbanitat.
Coberta del llibre Ai, que bé!
Coberta del llibre Homenatge a Marta Mata.

Obra

Infantil i juvenil

 • Chiribit: Primer libro de lecturas. Barcelona: Vicens-Vives, 1963.
 • La casa de Pedro. Barcelona: Nova Terra, 1966.
 • Doce cuentos de los hermanos Grimm [seleccionat i revisat per Marta Mata]. Barcelona: Juventud, 1966.
 • El país de les cent paraules. Barcelona: La Galera, 1968.
 • El gat amb botes [adaptació i guió d'Àngels Garriga, notes biogràfiques de Marta Mata]. Barcelona: La Galera, 1972.
 • La paraula de cent països. Barcelona: La Galera, 2003.

Crítica literària o assaig

 • La llibertat religiosa en l'educació dels infants. Separata s. p.i.
 • «Tú y los libros. Valoración y estudio de los resultados de la encuesta pasada a niños de escuelas de Barcelona», dins Josep M. Espinàs: Los niños quieren leer libros. Barcelona: Amigos de la Cultura y del Libro, 1961.
 • La llibertat en l'educació [amb Octavi Fullat i Oriol Casasses]. Barcelona: Editorial Franciscana, 1966.
 • L'escola per a l'immigrant. Barcelona: Estela, 1966. Separata de Qüestions de Vida Cristiana, núm. 31, p. 79-90.
 • El tema de l'educació cristiana. Barcelona: Estela, 1966. Separata de Qüestions de Vida Cristiana, n. 33-34, p. 137-144.
 • Un intent de renovació en la catequesi. Montserrat: Monestir de Montserrat, 1966. Separata de II Congrés Litúrgic de Montserrat, vol. I, p. 435-437.
 • Declaració sobre l'educació cristiana: El pes de la tradició [introducció, comentaris i notes de Marta Mata et al.]. Barcelona: Nova Terra, 1967.
 • Primeres imatges, primeres paraules: Primer vocabulari per la il·lustració [dirigit per Marta Mata]. Barcelona: La Galera, 1967-1975.
 • Los problemas planteados por el bilingüismo [dirigit per Marta Mata]. Bellaterra: UAB, 1970-1973.
 • Llibre del mestre: Bases per a una didàctica de la lectura i l'escriptura [amb Josep M. Cormand]. Barcelona: Biblògraf, 1974.
 • «Sondeo en el bilingüismo en la escuela», Cuadernos de Pedagogía, núm. 4, abril 1975.
 • «L'Escola d'Estiu, una llarga història», Presència, núm. 432, juliol 1976, p. 6.
 • «La educación como derecho», Cuadernos de Pedagogía, núm. 58, octubre 1976.
 • «La práctica de la formación y la pedagogía», Cuadernos de Pedagogía, núm. 3, setembre 1976.
 • Quins llibres han de llegir els nens? [dirigit per Marta Mata, Assumpció Lisson i Eulàlia Valeri]. Barcelona: Rosa Sensat, 1977.
 • «Perspectiva en la educación del niño», Cuadernos de Pedagogía, núm. 60, desembre 1979.
 • La nova educació [amb Maria Josep Udina]. s.n., s.l., 1980.
 • Pensem en la nova educació [amb Maria Josep Udina]. Barcelona: Rosa Sensat/Edicions 62, 1981.
 • Les lletres Montessori adaptades a la fonologia catalana. Barcelona: Onda/Cabirol/Rosa Sensat, 1981.
 • «El grup de llengua escrita de "Rosa Sensat"», dins Aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Bellaterra: UAB, 1981.
 • «L'Institut-Escola», dins Cicle de Conferències Organitzat per l'Associació d'Amics de l'Institut-Escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 • La proyección social de la lectura a partir de la escuela. Madrid: Ministeri de Cultura, 1983.
 • «La escuela de maestros Rosa Sensat de Barcelona», Perspectivas, revista trimestral de educación comparada, núm. 1, 1985, p. 129-135.
 • Fonemes, sons i grafies del vocabulari bàsic català. Barcelona: Rosa Sensat, 1986.
 • Diàlegs a Barcelona: Marta Mata / Pilar Benejam [conversa transcrita per Xavier Febrés]. Barcelona: Ajuntament/Laia, 1987.
 • «Métodos de aprendizaje para la lectura y la escritura» [amb Imma Benet i Montserrat Correig], dins Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Anaya, 1988.
 • «Català a l'escola bressol: Un enfocament sociopedagògic», dins Català a l'escola bressol: Recull de conferències. Barcelona: Patronat Municipal de Guarderies/Ajuntament, 1988.
 • L'educació a Barcelona: Informe presentat al Ple del 5 de febrer de 1989. Barcelona: Ajuntament, 1989.
 • «La ciutat, medi educatiu», Ime Informatiu, núm. 23, primer trimestre, 1989-90, p. 1-4.
 • «La institució escolar i la ciutat», dins La ciutat educadora. Barcelona: Ajuntament, 1990.
 • Barcelona ciutat educadora 1900...2000 [coordinació amb Maria Josep Udina]. Barcelona: Ajuntament, 1991.
 • «L'evolució històrica del treball al Penedès des d'un arxiu familiar» [amb Imma Socias], dins Notes sobre el treball al Penedès: Jornades d'orientació professional al Penedès. Saifores: Fundació Àngels Garriga de Mata, 1991.
 • Urbanitat i convivència [et al.]. Barcelona: Ajuntament, 1992.
 • «Common objectives of the educating cities», dins Lifelong learning in educating cities. Göteborg: 2nd International Congres, 1992.
 • «La educación cívica ha de ser un ejercicio constante», Comunidad Escolar, núm. 382, 28 d'octubre de 1992, p. 11.
 • Civisme i urbanitat [amb Maria Josep Udina]. Barcelona: Ajuntament, 1993.
 • Tres qüestions a debat: Els ciutadans més petits, municipi i educació, les ciutats educadores [amb Irene Balaguer i Alejandro Mayordomo]. Barcelona: Diputació, 1994.
 • La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, en Cuadernos de Pedagogía, núm. 229, octubre 1994, p. 14-15.
 • Artur Martorell i Bisbal (1894-1967) [et al.]. Barcelona: Ajuntament, 1995.
 • ¿Qué era? La educación pública. ¿Qué es?. Barcelona: Destino, 1997.
 • Saifores 1998: Un any d'aniversaris [coordinació de Marta Mata i documentació de M. Dolors Martí Ventosa]. Saifores: Fundació Àngels Garriga de Mata, 1998.
 • 12 contalles de l'àvia de Saifores [compilació de textos d'Àngels Garriga a càrrec de Marta Mata]. Barcelona: La Galera, 1998.
 • Àngels Garriga: La seva escola, la seva generació de mestres. Saifores: Fundació Àngels Garriga de Mata, 1998.
 • «Carta semipersonal, semiabierta, a Mariano Pérez Galán», dins Por la escuela pública. Madrid: Fundación Cives, 1998.
 • «La renovació pedagògica, vint anys després», Biec., núm. 9, gener 1998, p. 1.
 • Amagatalls de la renovació pedagògica: En els 25 anys d'Escoltes Catalans. Barcelona: Fundació Catalana de l'Escoltisme Laic "Josep Carol", 2000.
 • «The future of infant education», dins Early chilhood services: Theory, policy and practice. Buckingham: Open University Press, 2000.
 • La renovació pedagògica a Catalunya des de dins (1940-1980): Fets i records [et al.]. Barcelona: Edicions 62, 2001.
 • Hacia una pedagogía reflexiva: Informe de dos experiencias educativas [amb Daniel Cassano i José Antonio Borello]. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002.
 • «L'argument del Fòrum», Guix, elements d'acció educativa, núm. 299, novembre 2003, p. 69-72.
 • «L'educació i el Fòrum del 2004: La trobada universal de les cultures impulsa la participació del món educatiu», Barcelona Educació, núm. 30, gener-febrer 2003, p. 28-29.
 • «Llegim tots plegats», 10 Magazine, núm. 11, tardor 2003, p. 6-8.
 • «Educar para la paz», [et al.], Cuadernos de Pedagogía, núm. 338, setembre 2004, p. 49-76.
 • Articles a Perspectiva Escolar
 • Articles a Infància

Traduccions realitzades per l'autor/a

Altres

 • Pròlegs
 • Col·laboracions, assessorament i direcció pedagògiques
 • La biblioteca en la educación. Barcelona: tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1957.
 • Algunas orientaciones para el uso de Chiribit. Primer libro de lecturas. Barcelona: Vicens-Vives, 1970.
 • Curs d'aprenentatge de la lectura. Barcelona: Rosa Sensat, 1972.
 • Curs de pedagogia: General bàsica [et al.]. Barcelona: s.n., 1972.
 • Curso de pedagogía: Pre-escolar [et al.]. Barcelona: s.n., 1972.
 • Programa Lletra per lletra: Material programat per a l'ensenyament de la lectura i l'escriptura (preescolar i 1r d'EGB). Barcelona: La Galera, 1974.
 • Quadres de fonologia catalana per a l'ensenyament de la lectura i l'escriptura [amb Josep M. Cormand]. Barcelona: Biblògraf, 1974.
 • Cuadros de fonología castellana para la enseñanza de la lectura y la escritura. [amb Josep M. Cormand]. Barcelona: Biblògraf, 1978.
 • Tris, tras: Primer curs cicle inicial [amb Josep M. Cormand i Montserrat Correig]. Barcelona: Onda, 1979.
 • Pipirigaña (llengua castellana per a catalanoparlants) [amb Imma Benet i Maria Josep Udina]. Barcelona: Onda, 1982-1988.
 • Papalletres, material programat per a l'aprenentatge de la llengua escrita: Del so a la comprensió. Barcelona: La Galera, 1986-1987.
 • Doctora Honoris Causa: Marta Mata. Bellaterra: UAB, 1999.

Estudis sobre l'autor/autora

 • Vint-i-un d'entre nosaltres. Barcelona: Nova Terra, 1968.
 • Opiniones sobre la coeducación. Barcelona: Nova Terra, 1972.
 • Montserrat Roig, Personatges. Barcelona: Pòrtic, 1978.
 • «Entrevista a Marta Mata», Cuadernos de Pedagogía, núm. 43-44, juliol-agost 1978.
 • «Conversando con Marta Mata», Cuadernos de Pedagogía, núm. 49, gener 1979, p. 29-35.
 • «Marta Mata, Regidora d'educació de l'Ajuntament de Barcelona», Perspectiva Escolar, núm. 120, desembre 1987, p. 57-59.
 • «Medalla al mèrit científic: Parlament de Marta Mata i Garriga en l'acte de lliurament», Perspectiva Escolar, núm. 218, octubre 1997, p. 69-70.
 • MACEDA, Pío: «Conversando con... Marta Mata», Escuela Española, núm. 3.327, juny 1997, p. 16-17.
 • «Urbanitat i bona educació» Escola Catalana, núm. 352, juliol-setembre 1998, p. 6-29.
 • «Educació i civilitat: Entrevista a Marta Mata» [a cura de Joaquim Noguero], Escola Catalana, núm. 32, juliol-agost-setembre 1998, p. 17-21 i 27-29.
 • ALBERICIO, HUERTA, Juan José: «La escuela pública en Cataluña», Organización y gestión educativa, núm. 5, 1998, p. 42-45.
 • «Marta Mata, doctora honoris causa», Infància, núm. 110, setembre-octubre 1999, p. 42-44.
 • ESCUR, Núria: «Marta Mata, la casa del mestre», Barcelona: Metròpolis Mediterrània, núm. 50, gener-març 2000, p. 25-31.
 • SIMÓ GIL, Núrial; SOLER MATA, Joan: «Marta Mata i Garriga: Pedagogia i política a Catalunya a la segona meitat del segle XX», dins Pedagogia del segle XX en femení. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2000, p. 195-214.
 • BALAGUER, Irene [et al.]: Ai, que bé: Marta Mata, 22 juny 2001, 75 anys. Saifores: Fundació Àngels Garriga de Mata, 2001.
 • «Entrevista Marta Mata [a cura de Chus Sáez], Trabajadores de la Enseñanza, núm. 236, octubre 2002, p. 14-16.
 • «Marta Mata, Premi Ramon Fuster» Revista del Col·legi, núm. 118, juliol 2002, p. 56-82.
 • «No se puede imponer la autonomía de centro» [a cura de Jaime Fernández], Trabajadores de la Enseñanza, núm. 243, maig 2003, p. 10-13.
 • «Marta Mata: Presidenta del Consejo Escolar del Estado» [a cura de Marta Serrano], El Magisterio Español, núm. 11.631, juny 2004, p. 6.
 • «Marta Mata, vocación de maestra» [a cura d'Aurora Campuzano], Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, núm. 159, novembre 2004, p. 10-12.
 • «Entrevista a Marta Mata», [a cura de Jodi Lon], Monitor Educador, revista de educación en el tiempo libre y animación sociocultural, núm. 107, gener-febrer 2005, p. 26-30.
 • «Da aspirazioni diverse nasce il progetto condiviso: Intervista a Marta Mata» [a cura de J.M. Martí Font], Bambini in una società che cambia, núm. 5, maig 2005, p. 28-30.
 • Homenatge a Marta Mata [Diversos Autors]. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007.