Autors i Autores

Joaquim Molas
1930-2015

Obra crítica I.

Els treballs que reuneixo en aquest volum són una mena de residu, potser només voluntarista i nostàlgic, del que tenia projectat. Tots ells han estat escrits els darrers vint-i-tants anys, amb independència els uns dels altres i una mica a l’atzar de les necessitats professionals, siguin de motivació. Un curs universitari, poso per cas. O de realització. Un pròleg. O la intervenció en un congrés. El més antic és de l’estiu del 65; el més recent, de l’estiu del 93. El nucli, dels anys 74 a 86. La majoria són reproduïts tal com van veure la llum per primer cop. Uns pocs, els he pentinat estilísticament. O els he completat mínimament. I, en un sol cas, l’he posat bibliogràficament al dia. Malgrat les diferències de to i de destinació, tenen, tots ells, en comú l’estudi, molts cops indirecte, de l’ús que, de la realitat, entesa en tota la seva amlitud, han fet alguns poetes i memorialistes i, eventualment, un novel·lista, un novel·lista, tanmateix, que opera amb experiències molt personals, quasi íntimes.