Autors i Autores

Josep M. Palau i Camps
1914-1996

Coberta de la novel·la Aquesta mena d'amor.

Aquesta mena d'amor.

Aquesta mena d'amor és una narració que, tot i ajustant-se als esquemes tradicionals de la novel·la psicològica, ofereix una anàlisi rigorosa del context sociològic de la Mallorca de postguerra, agitat per profunds canvis estructurals. És aquesta dimensió allò que li dóna un valor de testimoni que fins i tot arriba a sobreposar-se a les altres qualitats del llibre, que, d'altra banda, són excel·lents.

(Sinopsi)