Autors i Autores

Josep M. Palau i Camps
1914-1996

Paisatge de dunes.

A Paisatge de dunes ens conta la segona aventura del seu heroi, que, iniciada a Mallorca, es desenvolupa en una ciutat del nord d'Europa. El robatori d'un quadre famós i un parell d'assassinats formen la trama d'un embolic que I'Inspector Arbós, amb la calma i I'enginy que li són habituals, acabarà aclarint fil per randa. Amb Paisatge de dunes, Josep M. Palau i Camps aconsegueix una obra mestra dins la millor línia de la novel·la policíaca de tradició anglesa.

(Sinopsi)